search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Ahlin, Per: Folkrätten i regeringsformen (Poseidon förlag. 57 s. Skrifter utgivna av juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ; 87)

Artikelsamling 2018 / Svensk idrottsjuridisk förening ; redaktör: Krister Malmsten (SISU idrottsböcker. 2018. 290 s. Idrottsjuridisk skriftserie ; 23)

Bergman, Kim: Venture capital-investeringar : en praktisk vägledning / Kim Bergman, Mikael Moreira   (Norstedts juridik. 253 s.)

Bergström, Carl Fredrik: EU:s grundfördrag och rättighetsstadga / Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne (Studentlitteratur. 358 s.)

The changing practices of international law / edited by Tanja Aalberts, Thomas Gammeltoft-Hansen  (Cambridge Univ. Press, 2018. 251 s.)

De Ridder, Adri: Finansiell ekonomi : om företaget och finansmarknaden (3. uppl. Norstedts juridik. 241 s.)

Herrman, John Neway: Skiljeförfarande : en introduktion / John Neway Herrman, Rasmus Josefsson (Norstedts juridik. 104 s.)

Höglund, Mats: Preskription av skattefordringar / Mats Höglund, Marie Karlsson-Tuula, Ylva Larsson, Nils-Bertil Morgell (Norstedts juridik. 167 s. Ackordscentralens skriftserie)

Inkomstskattelagen : en kommentar. D. 1–2,  1–67 kap. / Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus och Ulf Tivéus (Utg. 2019. Norstedts juridik. Gula biblioteket)

Johnsson, Lars-Åke: Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal (3. uppl.  Norstedts juridik. 236 s.)

Kommunikationsrätt : från avsändare till mottagare via internet, radio/tv eller telefoni / Lena Olsen red. ; Jens Forzelius, Daniel Gustavsson, Anna Hammarén, Lena Holmqvist, Magnus Larsson, Tord Pettersson och Anders Stenlund (Norstedts juridik. 509 s.)

Mannheimer Swartling’s concise guide to arbitration in Sweden / Robin Oldenstam, Kristoffer Löf, Alexander Foerster, Azadeh Razani, Fredrik Ringquist, Aron Skogman (2. ed. Mannheimer Swartling advokatbyrå. 276 s.)

Nilsson, Anders: Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling / Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson (Norstedts juridik. 161 s.) 

Svensk/engelsk ordlista = Swedish/English glossary (5. uppl. Domstolsverket. 286 s.)

Tivéus, Ulf: Skatt på finansiella instrument / Ulf Tivéus, Sara Jacobsson  (Norstedts juridik. 449 s.)

Wenne, Lars: God sed vid obeståndssammanhang : en handbok / Lars Wenne och Jan Flood (Jure. 2019. 191 s.)

Wessman, Richard: Immaterialrättens struktur / Richard Wessman, Jakob Kraus, Ilze Lukins (Norstedts juridik. 132 s.)

Zila, Josef: Specialstraffrätten : en introduktion (9. uppl.  Norstedts juridik. 106 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons