search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Nils Wahl blir EU-domare

EU-länderna beslutade vid sin regeringskonferens i slutet av juli att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Nils Wahl är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, och har tidigare arbetat som såväl domare i Europeiska unionens tribunal, som generaladvokat vid EU-domstolen. Under perioden 2006–2012 var Nils Wahl domare i tribunalen samt från november 2012 till februari 2019 generaladvokat vid EU-domstolen. Nils Wahl ersätter den nuvarande svenske domaren i EU-domstolen, Carl Gustav Fernlund, som avgår i oktober 2019.

Annons
Annons