search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

EU:s system för handel med utsläppsrätter

EU:s utsläppshandel inleddes år 2005. Sedan starten har systemet steg för steg utvidgats och gäller nu fler branscher.

I dag ingår cirka 13 000 europeiska anläggningar i systemet, varav cirka 750 finns i Sverige. Många anläggningar finns inom energiintensiv industri och energiproduktion. Från år 2012 ingår även de flygoperatörer som flyger i EU.

Reglerna som styr handelssystemet bygger på EU:s handelsdirektiv (2003/87/EC). Direktivet har införts i Sverige genom lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.

Dessutom finns en rad svenska föreskrifter på området samt flera EU-förordningar som gäller som svensk lag.

Utsläppsrätterna administreras i ett EU-gemensamt system.

Den 23 november 2017 beslutade rådet och Europaparlamentet om en reformering av handelssystemet för kommande handelsperiod (2021–2030). Beslutet innebär bland annat att det totala antalet utsläppsrätter ska minska med 2,2 procent per år från och med år 2021 (vilket kan jämföras med dagens 1,74 procent per år). Syftet är att uppnå målet om utsläppsminskningar på 43 procent, vilket är beslutat enligt EU:s 2030-ramverk för de verksamheter som ingår i utsläppshandeln.

Beslutet innebär också att de utsläppsrätter som årligen förs över i den så kallade marknadsstabilitetsreserven och som överstiger föregående års auktionering, från och med 2023 kommer att annulleras. Det innebär att mer än 2 miljoner utsläppsrätter kommer att annulleras 2023 och att det kan komma att annulleras utsläppsrätter framöver för de åren då det finns ett stort överskott.

Sveriges regering arbetar för att utsläppsrätter i reserven ska annulleras.

Annons
Annons
Annons