search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Energirätten lider av brist på visioner

Lagstiftarna har svårt att hinna med i den snabba omställningen till förnybara energikällor, och det ställer till problem för el- och värmeföretagen. Det anser Energiföretagens chefsjurist Ronald Liljegren, som efterlyser långsiktighet och en tydlig vision på energirättens område.

Det händer mycket i energisystemet just nu. Vissa energislag ska fasas ut och andra ska komma in, det gör att man behöver ändra på ganska mycket. Här hänger inte regelverket med i den takt som förändringarna sker.

Det säger Ronald Liljegren, chefsjurist på branschorganisationen Energiföretagen.

Han konstaterar att energirätten ligger nära politiken, såväl den nationella som EU:s. Politiken kännetecknas just nu av storslagna mål om klimatomställning – men ägnar sig emellanåt att detaljreglera fel saker, menar Ronald Liljegren.

Ett exempel är detaljregler om elfakturornas utformning och hur elräkningar ska betalas. Samtidigt menar Liljegren, precis som övriga intervjuade, att miljöbalken är dåligt anpassad till klimatomställningen.

– Det saknas helhetsbedömning där man väger saker mot varandra. Den lokala sidan i miljöbalken tar över, fast det behövs klimatåtgärder, säger han.

Politiker detaljreglerar

Ett hårt reglerat område är elnäten och elnätsbolagens intäkter. Här stöter många av Energiföretagens medlemmar på problem, påpekar Ronald Liljegren.

– Elnätsregleringen har varit väldigt oförutsägbar. Den har ändrats ganska kraftigt från en period till nästa, vilket inte skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för att bedriva en så investeringstung verksamhet som elnäten är, säger Liljegren, och tillägger att hans organisation kritiserat detta mycket.

Ansvarig myndighet för elnäten och för nätbolagens intäktsramar är Energimarknadsinspektionen, som, enligt Ronald Liljegren, ”inte alltid lyckats med att tolka lagstiftningen”. Detta har lett till en lång rad domstolsprocesser, då nätbolag överklagat tilldelade intäktsramar. Ofta har elnätsbolagen haft framgång i domstolarna.

– Domstolarna tycker vi på det hela har varit bra att ha att göra med. Vi har ett intryck av att de har ägnat mycket tid och energi åt som vi ser det att komma till ett korrekt myndighetsbeslut, berättar Ronald Liljegren.

En stor utmaning för hela samhället, men inte minst elnätsbolagen, är hur dagens elnät ska räcka till för den ökade efterfrågan på el. Förutom den allmänna strävan efter att gå från exempelvis bensinbilar till eldrivna fordon och att elektrifiera industrin, konstaterar Ronald Liljegren också att det tillkommit mycket energiintensiva företag under de senaste åren, som it-bolag med mängder av servrar.

– Det har lett att man behöver stora mängder energi på mycket kortare tid än vad den traditionella industribranschen har som ledtid för sina förändringar, säger Liljegren.

Ett sätt att få elen att räcka bättre är att i ökad utsträckning använda den kraft som produceras lokalt vid kraftvärmeverk. Men här har nya skatteregler, med högre skatt för el och värme från fossila källor, litegrann slagit undan benen för elproducenterna, menar Ronald Liljegren.

– Då förvärras det ännu mer för nätsidan, som får svårt att ansluta nya kunder.

Stabila spelregler önskas

Så vad önskar Ronald Liljegren av lagstiftaren på energiområdet framöver, när bland annat EU:s nya energipaket ska implementeras?

Framför allt långsiktiga, stabila och förutsägbara spelregler – plus en idé om vad man vill uppnå, blir Liljegrens svar.

– Långsiktighet och stabilitet är väldigt viktigt, men också att man har ett mål, en vision: dit vill vi nå med regelverket, och varför man vill det, sammanfattar han.

Ronald Liljegren efterlyser också ett rimligt investeringsklimat för medlemsföretagen.

– Det förs ganska livliga debatter i tidningarna om att näten inte räcker till och om problem med kapacitetsbegränsningar. Det är inte bra för samhället! Spelreglerna ska vara så stabila så att det förhoppningsvis inte uppkommer någon brist, fastslår han, och fortsätter:

– Det här är ett område under omvandling och kommer att vara det under en relativt lång tid. Då är det också viktigt att lagstiftningen hänger med, men samtidigt är stabil och genomtänkt.

Ulrika Öster
Annons
Annons
Annons