search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater får ta dator till häktet

Besökare till Kriminalvårdens lokaler får normalt inte ta med datorer. Nya rutiner ska dock göra det möjligt för försvarare att använda dator eller annan elektronisk utrustning.

Av säkerhetsskäl får besökare normalt inte medföra elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens lokaler. Många försvarare har dock känt behov av att ha tillgång till information på elektronisk väg vid häktningsförhandlingar.

Kriminalvården har därför infört en ny rutin, och medger offentlig försvarare tillstånd att föra in dator, surfplatta och mobiltelefon på Kriminalvårdens lokaler vid häktningsförhandling. Medgivande gäller även enskilt samtal med klient som genomförs i anslutning till häktningsförhandlingen. Vid andra tillfällen än häktningsförhandlingar används Kriminalvårdens ”häktesplatta”.

Tillståndet att medföra egen elektronisk utrustning gäller under vissa förutsättningar.

Läs mer
Läs mer i Rutin rörande offentlig försvarares möjlighet att ta med dator m.m. vid häktningsför­handlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler.

Dokumentet finns på Advokatsamfundets webbplats.

 

Annons
Annons