search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Samarbetet viktigt för att locka talangerna

Barnrättsorganisationen SOS Barnbyar strävar efter långa samarbeten med engagerade och trovärdiga företag. Och Emma Svensson på SOS Barnbyar ser klart att samarbetet gynnar båda parter.

Mannheimer Swartlings samarbete med SOS Barnbyar har funnits länge, berättar Emma Svensson, ansvarig för samarbetet på SOS Barnbyar.

– Vårt samarbete inleddes 2003 och har sedan dess utvecklats allt mer strategiskt, säger hon.

Samarbetet består av flera olika delar, men juridisk rådgivning är förstås en viktig del. En annan del är att några medarbetare på Mannheimer Swartlings kontor i Göteborg är studiestödjare till ungdomar som deltar i SOS Barnbyars mentorskapsprogram i Hammarkullen.

En monetär del, motsvarande Mannheimer Swartlings julgåva, ingår också i partnerskapet, plus att advokatbyrån samlar in medel exempelvis i samband med arbetsmarknadsdagar där samarbetet också presenteras.

Mannheimer Swartlings hållbarhetschef Emma Ihre betonar att samarbetet med SOS Barnbyar och andra ideella aktörer är viktigt för byråns marknadsföring bland blivande medarbetare, så kallad employer branding. Emma Svensson delar den bilden, och konstaterar att olika typer av CSR börjar bli ett måste för arbetsgivare i dag.

– Det är viktigt gentemot de nybakade studenterna att visa på att man som arbetsgivare tar ansvar genom den här typen av samarbeten, säger hon.

Samarbetet visas därför ofta upp utåt, och på byrån utses varje år tre ambassadörer för organisationen, med uppgift att vara SOS Barnbyars röster på advokatfirman. Dessa nära kontakter är viktiga för båda parter, påpekar Emma Svensson.

– Vi vill helst inte ha enbart monetära samarbeten, utan också gärna expertis i form av pro bono-timmar. Vi uppskattar också att hela tiden bredda samarbetet som vi gör med medarbetarengagemanget och ambassadörerna. Det ger ett bra utbyte, säger hon, och tillägger att också långsiktigheten i samarbetet är viktig för att resultatet ska bli bra. 

Precis som för advokatbyråerna kan samarbete innebära en risk för ideella organisationer som i stor ­utsträckning lever på sitt goda rykte. Det gäller, på­pekar Emma Svensson, att även organisationen gör ett grundligt förarbete innan ett nytt partnerskap inleds.

– Om företaget skulle göra något fel som blir stort massmedialt är det klart att organisationen tar skada. Därför är det jätteviktigt att hela tiden hålla sig informerad om sina samarbetspartners, säger hon, och fortsätter:

– SOS Barnbyar är väldigt stolta över partnerskapet med Mannheimer Swartling eftersom deras samarbeten har en central roll och att de på allvar vill påverka omvärlden i en positiv riktning. De ser det både som ett ansvar och en möjlighet att påverka samhället i stort.

Ulrika Öster
Annons
Annons