search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Prisföreläsning av operaälskaren

Stående ovationer mötte Ruth Bader Ginsburg på Konstakademien, när årets mottagare av Gilel Storch Award höll sin prisföreläsning om rätten och juristerna i operans värld.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg inledde föreläsningen med att presentera Ruth Bader Ginsburg. Hon beskrev henne som en världskänd jurist, respekterad för sitt hängivna försvar av rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och kvinnors rättigheter, men också en av de ledande och mest lärda förkämparna för ett liberalt samhälle.

Anne Ramberg konstaterade också att det finns stora likheter mellan rätten och operan: båda speglar samhällets utveckling och förändring över tid.

Den operaälskande Ruth Bader Ginsburg inledde sitt föredrag med att beklaga att hon inte själv kunde brista ut i sång för att illustrera sina ord. Redan i grundskolan uppmanades hon nämligen av sin lärare att mima i stället för att sjunga vid musiklektionerna.

Lyckligtvis fanns sopranen Elin Rombo och pianisten Staffan Scheja på plats på Konstakademien för att illustrera anförandet med stycken ur Figaros bröllop, Carmen och Konsuln.

Ruth Bader Ginsburg konstaterade att juridiska problem ofta spelar en framträdande roll i operor. Ett exempel är Wagners fyra operor Nibelungens ring, där gudarna inledningsvis låter förhandla fram ett avtal med jättarna om att bygga Valhall, gudarnas boning.

– Jättarna fullgör sin del av avtalet, men när de dyker upp på scenen för att få sin avtalade lön vägrar gudarna. Och så utbryter Sturm und Drang, konstaterade Ruth Bader Ginsburg, och fortsatte:

– Maximen pacta sunt servanda, avtal ska hållas, kan väl knappast illustreras bättre än så.

Även Mozarts Figaros bröllop har ett avtalsbrott i cen­trum, Figaros äktenskapslöfte till den betydligt äldre Marcellina, som senare visar sig vara hans egen mamma.

Operahistorien visar också prov på ett antal rättegångar, konstaterade Ruth Bader Ginsburg. Även fängelser och häkten förekommer ofta, till exempel i Bizets Carmen, där Carmen förhandlar fram sin flykt från fångenskapen genom att lova att sjunga och dansa för sin fångvaktare.

En annan opera, Gian Carlo Menottis Konsuln, belyser hur juridiken kan missbrukas och bli till byråkrati, berättade Ruth Bader Ginsburg. Menotti inspirerades av en tidningsnotis om en kvinnlig polsk emigrant som 1947 tog sitt liv på den amerikanska ambassaden i Warszawa sedan hon nekats inresevisum. I operan försöker huvudpersonen Magda förtvivlat få ett visum, men tvingas bara underteckna fler och fler papper, medan hennes barn dör och hennes hår grånar.

Avslutningsvis konstaterade operaälskaren Ruth Bader Ginsburg stolt att hon själv och hennes gode vän och ständige juridiske opponent Antonin Scalia också förekommer i en opera. Derrick Wangs komiska opera Ginsburg/Scalia har inspirerats och hämtat texten från domar och skiljaktiga meningar av de båda HD-domarna.

– Operans tema är två personer med helt olika syn på konstitutionen, som samtidigt uppriktigt uppskattar varandra. Denna kollegialitet – till skillnad från den polarisering som ibland präglar det politiska arbetet – gör det möjligt att utföra det utmanande arbete som Högsta domstolen har att sköta, avslutade Ruth Bader Ginsburg.

Prisades för lågmält jämställdhetsarbete

Ruth Bader Ginsburg tog den 6 maj emot 2019 års Gilel Storch Award för sina insatser för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Priskommitténs motivering till att ge årets pris till Ruth Bader Ginsburg lyder: ”Domare Ruth Bader Ginsburg tilldelas 2019 års Gilel Storch Award för enastående insatser för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Under sina 25 år som ledamot av USA:s högsta domstol har Ruth Bader Ginsburg ihärdigt med dämpad stämma men stark röst och med lagen som instrument varit en framåtsyftande aktivist för minoriteters och kvinnors rättigheter. Med orubblig integritet, högsta intellektuella skärpa och fasta humanistiska värderingar som bas har Ruth Bader Ginsburg lyckats att åstadkomma avgörande genombrott för jämställdhet mellan kvinnor och män.”

Gilel Storch Award delas sedan 2018 ut årligen till ”personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs anda”. Priset förvaltas av Storchs Stiftelse. 

Gilel Storch (1902–1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Han föddes i Lettland, och flydde efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där han under krävande omständigheter förhandlade fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen.

Prisceremonin ägde rum måndagen den 6 maj i Grünewaldsalen, Konserthuset Stockholm. Dagen innan, den 5 maj, höll Ruth Bader Ginsburg en föreläsning inför priset på temat ”Rätten och juristerna i operans värld.”

Ulrika Öster
Annons
Annons