search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Omfattande pro bono-arbete i USA

Pro bono-arbete har gamla rötter i USA och är högt värderat i samhället som helhet.

För advokaters, juristers och juriststudenters del finns en väl uppbyggd infrastruktur för frivilligarbetet, med lokala rättshjälpskontor där advokater och juridikstuderande bistår rättssökande som inte får hjälp av det allmänna.

Enligt paragraf 6.1 i American Bar Associations modellregler för god advokatsed (som ligger till grund för delstaternas vägledande regler) har varje advokat ”ett professionellt ansvar att ge juridisk hjälp till personer som inte förmår betala för detta”. Nästan samtliga delstaters advokatsamfund har infogat denna regel i någon form i sina vägledande regler. Många har en tumregel på 50 timmars pro bono-arbete per år per advokat. 

Många juristutbildningar i USA ställer också upp krav på studenterna att de ska utföra ett visst antal pro bono-timmar per år för att kunna få examen. Enligt en undersökning från 2018 utförde de drygt 16 500 juriststudenterna i en årskull totalt 3 481 066 timmar – i genomsnitt 211 timmar per student – av frivilligt oavlönat juridiskt arbete under 2018.

Under 2017 arbetade de amerikanska advokaterna i genomsnitt 59,7 timmar pro bono. Antalet timmar har ökat på senare år, inte minst efter valet 2016.

Totalt rapporterade de 129 stora advokatbyråerna i American Bar Associations undersökning att deras medarbetare arbetade 4,9 miljoner timmar pro bono under 2017.

Mest arbetar advokater vid stora advokatbyråer.

Ulrika Öster
Annons
Annons