search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Andenæs, Johannes: Statsforfatningen i Norge / Johs. Andenæs, Arne Fliflet (11. utg. Oslo : Universitetsforl., 2017.  702 s.)

Andersson, Peter: Lagom krav på arbetsmiljön : om förelägganden och förbud och arbetsmiljöansvarets gränser (Jure. 254 s.)

Bengtsson, Bertil: Försäkringsavtalsrätt (4. uppl. Norstedts juridik. 814 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 188)

Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden / redaktörer: Håkan Julius, Jori Munukka, Haymanot Baheru (Stockholm Centre for Commercial Law.  143 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 34)

Boucht, Johan: Polisens användning av våld : en juridisk lärobok (Iustus. 239 s.)

Jonsson, Malin: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige : nuläge och utvecklingsbehov 2019 (Malin Jonsson och Johan Lindblad (Brottsförebyggande rådet. 68 s.)

Kjellström, Anders: Affärsrätten i ett nötskal (2. uppl. Studentlitteratur. 167 s.)

Kleerup, Jan: Fastigheten och skatten / Jan Kleerup, Peter Nilsson, Urban Rydin (3. uppl. FAR, 2018.  230 s.)

Lund, Maria Vea: Passivitet (Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2017. 742 s.)

Lundberg, Konrad: Avtalets innebörd : inkorporering – tolkning – utfyllning (Jure. 456 s. Diss. Stockholms universitet, 2019)

Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen : vänbok till Gabriel Michanek / redaktörer: Jan Darpö, Maria Forsberg, Maria Pettersson, Charlotta Zetterberg (Iustus. 2019. 392 s.)

Molin, Anna: Bouppteckning & arvskifte : praktisk handbok / Anna Molin, Ulf  Bokelund Svensson (9. uppl. Björn Lundén information. 204 s.)

En mänsklig rättshistoria : vänbok till Carl Gustaf Spangenberg / redaktörer: Marianne Dahlén och Mats Kumlien (Iustus. 330 s.)

The Nordic constitutions : a comparative and contextual study / edited by Helle Krunke and Björg Thorarensen (Oxford : Hart Publishing.  2018. 257 s.)

Norges Lover 1687–2018 / utgitt av Det juridiske fakultet ; red. Inge Lorange Backer, Henrik Bull   (Studentutg. Bergen : Fagbokforlaget. 4267 s.)

Pfeifer, Karl: Lagen om offentlig anställning : en kommentar (Norstedts juridik. 225 s. Gula biblioteket)

Regler i en ny reklamvärld / Shideh Goodarzi, Sven Olsson, Olivia Otterstedt, Marcus Rönne, Jakob Rönnerbäck, Joakim Sunding. – Stockholm : Jure, 2019.  - 210 s.

Rättsstaten i fokus : referat från Stiftelsen Rättsfondens seminarier mellan åren 2013–2018 (Rättsfonden. 151 s. Rättsfondens skriftserie ; 43)

Strömberg, Håkan: Handlingsoffentlighet och sekretess / Håkan Strömberg, Bengt Lundell (13. uppl.  Studentlitteratur. 104 s.)

Trostek, Wolfram: Företags­ekonomi för icke-ekonomer (3. uppl. Sanoma utbildning. 326 s.)

Visser’s Annotated European ­Patent Convention : [updated up until 15-11-2018] / Derk Visser, Laurence Lai, Peter de Lange, Kaisa Suominen (2018 ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International. 2019. 966 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons