search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svårt att klara upp fler våldtäkter

Det är inte möjligt att kraftigt öka andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal och fällande dom – oavsett hur bra polis och åklagare arbetar. Men det finns utrymme för förbättringar.

Det framkommer av en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, genomfört på regeringens uppdrag. Bakgrunden är den låga andelen anmälda våldtäkter som leder till fällande domar.

Brå har slumpmässigt valt ut 785 av våldtäktsanmälningarna 2016 och studerat allt material i ärendena. Genomgången visar att parterna oftast känner varandra, även om bekantskapen kan ha inletts samma dag. Överfalls­våldtäkter utgör endast tre till fem procent av anmälningarna.

Målsäganden berättar om någon form av våld i hälften av anmälningarna. I andra fall har den misstänkte utnyttjat att måls­äganden sovit eller varit mycket berusad. Polisen vidtar i genomsnitt åtta utredningsåtgärder i utredningarna, med en spridning från 0 till 71. Det handlar främst om att man förhör vittnen, tömmer mobiltelefoner, får skador dokumenterade, söker dna-spår och tar drogtester.

Enligt Brås rapport saknar många anmälningar förutsättningar att klaras upp, detta oavsett hur bra polis och åklagare arbetade. Det rör sig bland annat om felaktiga anmälningar, fall där gärningspersonen var omöjlig att identifiera, eller att det som målsäganden beskrev inte nådde upp till rekvisiten för våldtäkt 2016. I endast en tredjedel av anmälningarna var bevisproblem enda skälet till nedläggningen.

I var tionde utredning hittade Brå brister i utredningsarbetet. Främst handlar det om att utredningen tagit för lång tid, att möjliga utredningsåtgärder inte vidtagits eller att förhören hade brister.

Våldtäkter från anmälan till dom” (Brå 2019:9)går att ladda ner på bra.se.

Annons
Annons