search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Brottmålsadvokater röstar om strejk
Brottmålsadvokater i England och Wales har nu fått nog av den stora arbetsbördan och de låga ersättningarna och planerar att gå i strejk.

Enligt Criminal Bar Association, CBA, har ersättningarna för de offentliga uppdragen inte höjts på 20 år. Samtidigt uppger över 80 procent av brottmålsadvokaterna i en undersökning att deras arbetsbörda har ökat under de senaste fem åren. Enligt CBA:s ordförande kan ersättningen ibland bli så låg som 46,50 pund för en hel dag i rätten.

I maj inledde brottmålsadvokaternas förening en digital omröstning för att ta reda på om advokaterna är beredda att gå ut i en rad endagsstrejker för bättre villkor. Föreningen kräver stopp för de låga enhetstaxor som tillämpas för många mål, och för de ännu lägre taxorna när förhandlingar ställs in.

Polsk kommissionär prisades av WJP
Polens kommissionär för mänskliga rättigheter dr Adam Bodnar och Polens kommission för mänskliga rättigheter har tilldelats 2019 års Rule of Law Award av organisationen World Justice Project, WJP.

På senare år har rättsväsendets oberoende och de mänskliga fri- och rättigheterna ifrågasatts och beskurits av den polska regeringen. Adam Bodnar och kommissionen har, enligt WJP, hela tiden arbetat för att försvara rättsstatens grundläggande principer. För detta har såväl Bodnar som hans personal utsatts för hot och trakasserier. Företrädare för regeringspartiet har också försökt att få Bodnar avsatt.

Ny lag kan bli hårt slag mot rättssäkerheten i Iran
Personer misstänkta för allvarliga brott i Iran, med dödsstraff, livstids fängelse och amputering i straffskalan, kan komma att förvägras advokat under brottsutredningen. Det är följden av en planerad ändring av landets straffprocesslag, som aviserats av regeringen.

Lagändringen innebär att personer som misstänks för brott som rör ”nationens säkerhet” och vissa andra allvarliga brott kan nekas juridiskt biträde under 20 dagar, en period som sedan kan förlängas under hela utredningstiden.

England: Många nya advokatbyråer väntas
Mer än 500 nya advokatbyråer är att vänta i England under 2020. Det förutspår affärsrådgivningsfirman Hazlewoods.

Orsaken är att allt fler advokater lämnar sina större byråer för att starta eget, något som blivit allt lättare med teknikutvecklingen. Många av de nya byråerna är mindre nischbyråer.

Under 2018 tog myndigheten Solicitors Regulation Authority emot 523 ansökningar om tillstånd att driva juridisk verksamhet.
Källa: Law Society Gazette

Annons
Annons