search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Irländskt brev väcker oro bland brittiska advokater

Tusentals advokater i England och Wales har hittills registrerat sig i Irland för att kunna fortsätta att verka fritt inom EU efter Brexit. Men det irländska advokatsamfundet kan lägga hinder i vägen för dem.

Sedan folkomröstningen om Storbritanniens utträde ur EU för tre år sedan har totalt över 3 000 brittiska advokater ansökt om att registreras i Irlands advokatsamfund (Law Society of Ireland). Över 2 700 ansökningar av dessa har redan beviljats.

Advokater från England och Wales har rätt att verka som advokater och att upptas i det irländska samfundet, enligt ett avtal mellan de båda samfunden. Att registrera sig i Irland har därför varit det enklast tillgängliga sättet för advokaterna att försäkra sig om att kunna fortsätta verka fritt inom EU.

Men nu växer oron för att också denna väg kommer att stängas. Redan den 25 mars meddelade Law Society of Ireland i ett brev samtliga irländskregistrerade advokater verksamma utanför Irland att de fortsättningsvis måste verka vid en byrå baserad i Irland. Samfundet ställer också krav på att alla advokaterna ska ha en irländsk ansvarsförsäkring för verksamheten.

Brevet, som också gått till irländare som verkar exempelvis i Bryssel, har väckt mycket oro. Det irländska advokatsamfundet har hittills valt att inte kommentera brevet eller ytterligare förtydliga det. Enligt samfundets generalsekreterare Ken Murphy pågår arbetet med att ta fram riktlinjer i frågan. Sedan Brexitomröstningen har ett antal brittiska advokatfirmor öppnat kontor i Irland.

Annons
Annons