search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Min romanfigur hade kunnat råka mycket värre ut i verkliga livet

Malin Thunberg Schunke är docent i straffrätt vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat som åklagare. Nu debuterar hon skönlitterärt med spänningsromanen Ett högre syfte.

Ett högre syfte handlar om Amir Yasin, en familjefar från Sverige som blir misstänkt för terrorbrott och placeras i brutalt häkte när han hamnar i ett våldsamt attentat på svensexeresan till franska Rivieran.

Vilket är ditt budskap med boken Ett högre syfte?

– Nuförtiden samarbetar länderna inom EU allt oftare med varandra för att gripa misstänkta eller få tag i bevisning utomlands. Jag ville visa vad som kan hända en individ som drabbas av sådan rättskipning, och jag ville skildra den maktlöshet som man kan uppleva om man blir förhörd på ett annat språk i en främmande rättsordning. En annan aspekt är att visa hur rättsstatliga principer kan sättas ur spel vid terrorbrott eller annan grov brottslighet eller på grund av fördomar och personlig ärelystnad.

Skulle det juridiska händelseförloppet i boken kunna inträffa i verkligheten?

– Jag är faktiskt övertygad om det. Jag tror rentav att Amir Yasin hade kunnat råka mycket värre ut i det verkliga livet.

Skulle motsvarande kunna hända en terrormisstänkt i Sverige?

– Jag tror tyvärr det. Brottsbekämpande myndigheter känner i dag en stor press på sig att förhindra och utreda terrorbrott. Det kan då hända att rättssäkerhetsgarantierna åsidosätts eller försvagas på olika sätt.

Är rättssäkerheten för terrormisstänkta tillräcklig i Europa?

– Jag anser att rättssäkerhetsgarantierna för misstänka och tilltalade vid gränsöverskridande brottsutredningar i Europa måste stärkas för alla typer av brottslighet. Man kan inte bara stirra sig blind på att skapa allmänna minimirättigheter, utan man måste undersöka vad som händer med dessa rättigheter i ett ärende där inte bara en stat utreder utan flera stater tillsammans.

Är romanfigurerna Ester Edh och Fabia Moretti inspirerad av dina yrkeserfarenheter som åklagare?

– De är baserade på flera olika personer som jag mött i min yrkesutövning: åklagare, men även domare och akademiker. Men jag har även inspirerats av personer utanför juridiken och lite av mig själv. Jag tyckte att det var fiffigt att använda en åklagare som huvudperson, för då kunde jag låtsas att jag fortfarande är åklagare på dagarna när jag sitter och skriver!

Vilken bild har du av advokater?

– Jag har en mycket bra bild av svenska försvarsadvokater som är engagerade, professionella och ofta mycket kunniga även ifråga om gränsöverskridande straffprocess. Det gäller även för franska försvarsadvokater. Problemet för den franska advokat som jag skildrar i min bok är att försvaret kan ha en mer begränsad roll i vissa avseenden inom den franska förundersökningen.

Annons
Annons