search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Humanadvokater som arbetar pro bono

Även många humanjuridiskt inriktade advokater arbetar förstås pro bono även om detta Fokus är inriktat på affärsjuridiska byråer.

Nästan alla brottmålsadvokater och humanjurister uppger när de tillfrågas att de lägger in ett antal timmar utan ersättning på att hjälpa sina klienter, av engagemang och vilja att hjälpa, men också för att det är svårt att få ersättning för det arbete man faktiskt lägger ner.

Utöver det mer organiserade arbete som bedrivs på advokatbyråerna förekommer också en rad individuella engagemang bland advokater, allt ifrån styrelseuppdrag till insamlingar för olika behjärtansvärda ändamål.

Läs mer här:

• I nr 3 2019 skrev Advokaten om advokat Göran Hjalmarsson som arbetar pro bono som måls­ägandebiträde och då hjälper offer för kriget i Syrien.

Ulrika Öster
Annons
Annons