search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Fokus

Enkät: Nio advokatbyråer om samhällsarbete

Bedriver er byrå någon form av sponsring/partnerskap med en eller flera ideella organisationer, idrottsföreningar eller kulturinstitutioner? Vilka?

Mannheimer Swartling

Ja, som stor aktör och som rådgivare har vi både en vilja och ett ansvar att påverka och driva viktiga samhällsfrågor. Vi har i flera år arbetat kontinuerligt med att integrera hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Byrån stöttar ett antal olika projekt för en mer hållbar omvärld. Några av våra pro bono-partners är Centrum för rättvisa, Global Compact Network Sweden, Norrsken Foundation, Race for the Baltic, RAOUL, Smarta samtal, SOS Barnbyar och Öppet Hus.

Glimstedt

Ja. Vi har flera typer av pro bono-arbeten och samarbeten, bland annat fri juridisk hjälp för organisationen Women Engineering, partnerskap med Göteborgs Räddningsmission samt ett större samarbete med den allsvenska fotbollsklubben BK Häcken som innehar rättigheterna till världens största barn- och ungdomsturnering Gothia Cup. Vi är flera personer i ledningen som också sitter i styrelsen i ideella organisationer.

Vinge

Ja, det gör vi. I och med ökat fokus på hållbarhetsfrågor i vår rådgivning till klienter och som medlem av UN Global Compact är det av vikt att vi även lever som vi lär. Vi är engagerade i sociala frågor som utbildning och kunskapsutbyte, inkludering och individuell utveckling samt att främja förutsättningarna för människor att växa.

Några exempel är Sveriges olympiska kommitté, Vinges mångfaldsprojekt, Ashoka, SSE Business Lab, det egna initiativet Vinge Growth.

DLA Piper

Ja. Stöd i olika former till bland annat: Unicef Sverige, Unicef Office of Research, UNAIDS, UNHCR Center for Reproductive Rights, AADH – Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme, Transparency International, Fryshuset, BRIS, Stiftelsen Music Rights Awareness Foundation, Friends of the Panzi Hospital.Därtill stöttar vi ytterligare ett antal organisationer såsom Fotografiska.

Sponsring inom idrott: Idrottsgalan, Åre-VM 2019, Svenska skidförbundet.

Magnusson

Ja. IM (individuell Människohjälp), integrationsprojektet Korta vägen, IHJ (Initiativ för ett hållbart juristprogram) som är en nystartad förening på Stockholms universitet där studenter vill belysa psykisk ohälsa och stress och vad man kan göra åt det, Nolla Utanförskapet, Ung Cancer, Erik Olsson Fastighetsförmedlings bidrag till Stadsmissionen samt att vi deltar vid olika lopp där vi skänker pengar per deltagare (senast nu ”Spring för livet” där pengarna går till Unicefs arbete i Malawi för en bättre framtid).

Hammarskiöld

Ja! Vi har sponsring eller partnerskap med ett stort antal ideella organisationer och stiftelser, främst:

 • FN:s Global Compact,
 • Min Stora Dag för svårt sjuka barn som vi var med och startade år 2000,
 • intLink som är ett integrationsprojekt,
 • Hand in Hand som är ett projekt för att hjälpa framförallt kvinnor i Indien och Afrika.
 • Musikbojen som ger musikterapi för sjuka barn.
 • Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra som vi var med och grundade.

Hannes Snellman

Ja, vi har både pro bono-projekt för olika ideella verksamheter och gör årliga donationer till välgörenhetsorganisationer som delar våra värderingar. Våra två största pro bono-partners i Sverige är Unicef och Centrum för Rättvisa.

Därutöver jobbar vi med flera aktörer i både Sverige och Finland som bedriver viktig verksamhet som engagerar oss som till exempel Gatujuristerna och Help to Help. Våra medarbetare kommer med förslag både till de årliga donationerna samt nya pro bono-partners.

MAQS

MAQS har valt att samarbeta med några olika partners som överensstämmer med våra värdegrunder och som vi därför känner starkt för. Där vi kan bidra ”på riktigt”.

Vi arbetar sedan länge med gatutidningen Faktum, vi arbetar med läxhjälp genom NU: Nolla Utanförskapet och flera idrottsföreningar inom till exempel fotboll, handboll och innebandy.

Delphi

Ja, på Delphi försöker vi lägga tid på att involvera oss i olika samhällsengagemang. Några exempel: Läkare utan gränser, Make a kid smile, Young Solidarity Foundation samt engagemang i Nolla Utanförskapet och Nätverk Ung Talang. Engagemang i flera idrottsföreningar, och är legal partner i projektet Malmö, I Love You. Vi har precis inlett ett stort samarbete med IM (Individuell Männi­skohjälp). Finansiering av en ettårig utbildning på Handelshögskolan i Stockholm för tre nyanlända kvinnor.

På vilket sätt bidrar ni till organisationen/organisationerna (om ni har många samarbeten, välj ut ett par exempel)?

Mannheimer Swartling

 • Affärsjuridisk rådgivning.
 • Styrelsearbete.
 • Deltar i paneler och håller presentationer vid olika event som organisationerna anordnar.
 • Lånar ut lokaler och står för omkostnader i samband med event.

Glimstedt

Vi bidrar på olika sätt. Vi bidrar ekonomiskt till till exempel Räddningsmissionen och vi finansierar Häckenspelarnas tröjor. Samarbetena använder sedan de och vi i marknadsföring.

Vinge

Vi bistår primärt med juridisk rådgivning, stipendier eller föreläsningar.

DLA Piper

 • Juridisk rådgivning bland annat till Unicef, Bris och International Rescue Committee (IRC).
 • Styrelseuppdrag i Fryshuset.
 • Utredningar åt bland annat Transparency International.
 • Möten med skolelever för att inspirera för Mitt Livs Val och MyDreamNow.
 • Insamling på initiativ av en anställd till Stadsmissionen.
 • Ekonomiskt stöd till bland annat Friends of the Panzi Hospital.
 • Sponsring av idrottsarrangemang och idrottsförbund.

Magnusson

 • IHJ: Vi vill bidra med vår erfarenhet, vara förebilder för vad som väntas efter studierna. Vi sponsrade bl.a. en föreläsning på SU med Christian Benedict, docent i neurovetenskap, sömnforskare och författare och fanns även på plats för ev. frågor.
 • Korta vägen: Vill hjälpa utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden, genom att erbjuda praktikplats.
 • Ung Cancer: vi stöttar med ekonomiskt bidrag, samt att vi pärlade 100 armband som vi gav till våra klienter/gäster, så kan de som vill visa sitt stöd.

Hammarskiöld

Vi har till exempel startat stiftelserna Min Stora Dag, Musikbojen och Dag Hammarskjölds Backåkra. Där har vi även bidragit med all juridik och dessutom donerat medel samt varit ordförande och medlem i styrelsen.

Huvudsakligen rör det sig om att vi arbetar pro bono för att hjälpa organisationerna. I några fall har vi även ställt upp med volontärer.

Hannes Snellman

Pro bono-arbete för olika organisationer kan handla om allt från olika kommersiella avtal, IP-rättigheter, arbetsrätt, tvister eller olika organisatoriska frågor. För Centrum för Rättvisa kommer det att kunna handla om rättsutredningar och analyser av olika legala frågor som dyker upp i fallen. Därutöver har vi de årliga donationerna och deltar på andra sätt som föreslagits av våra medarbetare såsom insamlingar av kläder eller liknande.

MAQS

Gatutidningen Faktum hjälper vi mycket med pro bono-arbete genom juridisk kompetens i deras verksamhet. Vi är även måna om att inkludera dem i olika sammanhang där våra kunder är delaktiga, till exempel vid olika seminarier och events. NU: Nolla Utanförskapet bidrar vi med att arrangera läxverkstäder hos oss för gymnasieelever som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. När det gäller idrottsföreningar bidrar vi även där med juridisk kompetens, styrelsearbete och rena ekonomiska bidrag.

Delphi

Vi bidrar med vår kunskap och vårt engagemang. Exempel: Kostnadsfri legal rådgivning till Läkare utan Gränser, Young Solidarity Foundation och Make a kid smile. Stöd till ungdomar i utsatta områden med kunskap, erfarenhet och inspiration, liksom praktiska åtgärder som läxläsning och praktikplatser i Nolla utanförskapet och Nätverk Ung talang. Vi kommer att bidra som IM:s legala partner och arbeta pro bono med bland annat deras varumärke samt avtal.

Vad avgör vilka organisationer ni väljer att stödja?

Mannheimer Swartling

Organisationer som arbetar med viktiga frågor och som påverkar vår omvärld i en positiv riktning – både på det lokala och globala planet.

Vi väljer att stödja organisationer där vi har en unik möjlighet att bidra i deras arbete – där vår unika kunskap och erfarenhet skapar stort värde för dem.

Glimstedt

Nästan uteslutande vilka värderingar och vilket syfte organisationen har. Detta måste rimma med våra kärnvärden: Engagemang, Kvalité och Laget samt värderingarna (G)järta, (G)järna (G)ympa­skor.

Vinge

Vi har valt att dela in vårt samhällsengagemang i tre huvudområden: samhället som helhet, företagandet och individen.

För att vi ska värdera samarbetet behöver det bidra antingen till att: Sprida kunskap, verka för större mångfald inom det svenska rättsväsendet samt öka inkluderingen på den svenska arbetsmarknaden.

Stödja entreprenörskap, innovation och tillväxt.

Sprida ny kunskap och därmed främja förutsättningarna för människor att växa.

DLA Piper

Det måste vara seriösa och välrenommerade organisationer med ett högre ideellt syfte att förändra och förbättra sociala obalanser i samhället. På sponsringssidan ska det vara verksamheter som man kan stå för och som man helt enkelt är intresserad av.

Magnusson

Ja. IM (individuell Människohjälp), integrationsprojektet Korta vägen, IHJ (Initiativ för ett hållbart juristprogram) som är en nystartad förening på Stockholms universitet där studenter vill belysa psykisk ohälsa och stress och vad man kan göra åt det, Nolla Utanförskapet, Ung Cancer, Erik Olsson Fastighetsförmedlings bidrag till Stadsmissionen samt att vi deltar vid olika lopp där vi skänker pengar per deltagare (senast nu ”Spring för livet” där pengarna går till Unicefs arbete i Malawi för en bättre framtid.

Magnusson

Vi ser gärna att det är en organisation där vi kan göra skillnad och där vår hjälp kan bidra både med ekonomisk hjälp men även på en nivå där vi kan bidra med vår närvaro.

Hammarskiöld

Vi letar aktivt efter nya projekt som vi kan stödja. Ofta vill vi vara med i projekt som behöver juridisk hjälp och som vi kan vara med att starta och driva.

Hannes Snellman

Vi utgår från flera kriterier när vi väljer ut de organisationer vi stödjer. Organisationens syfte måste gå hand i hand med vår strategi och våra värderingar och vi fokuserar på långsiktiga samarbeten där vi kan bidra med vår expertis och erfarenhet på olika sätt.

Grunden för vårt pro bono-arbete är förslag och engagemang från våra medarbetare och den grundläggande utgångspunkten är att tillhandahålla juridisk rådgivning i enlighet med företagets strategi och våra kompetensområden.

MAQS

Vi vill bidra till verksamheter i vår närhet. Det ska vara verksamheter där MAQS medarbetare är genuint engagerade, på det sättet blir det ett naturligt samarbete.

Delphi

Det som avgör vilka organisationer vi stödjer är till stor del våra medarbetares engagemang och intresseområden samt om det är en organisation vi tror kan bidra positivt till samhällsutvecklingen och lösa problem vi ser, såsom integration (till exempel RAMP, Nolla Utanförskapet och Nätverket Ung Talang) och att hjälpa människor som har det svårt (till exempel Läkare Utan Gränser och Individuell Människohjälp). Vi försöker dock att fördela engagemanget över olika typer av verksamheter och områden, för att sprida våra insatser i vår omvärld.

Ulrika Öster
Annons
Annons