search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 5 2019 Årgång 85
Nr 5 2019 Årgång 85

Fokus

Partnerskap i det godas tjänst

Pro bono-insatser blir allt viktigare för svenska advokatbyråer. Dagens pro bono-flora är rik och täcker många områden. Samtidigt har byråernas ideella arbete professionaliserats.

Men att arbeta för det goda kan vara riskabelt. Det gäller att göra sin undersökningsplikt, annars kan det gå riktigt illa.

Läs mer

Ledare

”The voice of the legal profession”

Inspirerad av bildandet av förenta nationerna och med det uttalade syftet att stödja rättsstaten i världen beslöt... Läs mer

Gästkrönika

Både fördelar och nackdelar med den nya ansvarsfrihetsregeln i yttrandefrihetsgrundlagen

I den instruktion som finns för tillämpningen av våra yttrandefrihetsgrundlagar understryks yttrandefrihetens betydelse... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

P.S. Chefredaktören har ordet

Sommartid – dags att göra gott

När dessa rader skrivs har häggen blommat över, ännu syns blommande syren i lila och vitt, och i skogen på det fagra Södertörn nickar de vitblommande liljekonvaljerna stilla. Det är en förunderlig tid varje år att beskåda naturens återkommande närmast galna lust till prakt och fägring. Skog och mark upplevs som en gåva mer än annars, och det är lätt att fyllas av en ljusare känsla av förhoppning, stundande frihet och kanske en starkare vilja än annars att göra gott.

Att göra gott är mer förknippat med vissa yrken än andra. Sjuksköterskor, brandmän eller varför inte barnmorskor är yrken som nog får de flesta att associera till människor som bistår och hjälper sina medmänniskor.

Andra sysselsättningar är mer förenat med … kanske inte att skapa ondska; men de är yrken som saknar den tydliga godhetsnimbusen. Det är kanske inte just tanken på att göra gott som förknippas med yrken som skarprättare, hallick eller tidsstudieman.

Med advokater, eller journalister för den delen, blir bilden mer svårfångad. Men det är påtagligt hur stark viljan är bland advokater att göra gott för andra i samhället (läs mer i fokus i denna utgåva). Särskilt bland unga märks ett ökat intresse för pro bono-arbete. Under de senaste tio åren har synen att det offentliga skulle ta hela ansvaret för de behövande förändrats påtagligt till en betydligt positiv syn på ideellt arbete, som ett sätt att bidra och ta ansvar för hela samhällets utveckling. Många vill inte bara arbeta för en bra lön, utan vill även känna en djupare mening i sitt dagliga arbete.

En i grunden lovvärd inställning som gör att hela samhället kan bli bättre och värd all respekt.

Trevlig sommar, önskar redaktionen!

Tom Knutson
Chefredaktör