search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Satsningen på yngremöten har ökat intresset för avdelningen

Östra avdelningens satsning på de yngre ger tydligt resultat. Trenden har vänt.

På Östra avdelningens yngremöte i år, 2019, bestod programmet av att advokat Agnes Hammarberg höll en inspirationsföreläsning. Agnes Hammarberg talade om ungt ledarskap, karriär och personlig utveckling i advokat­yrket med exempel från sin egen advokatbana och lyckades engagera de 24 deltagarna i både att delta i gruppdiskussioner och ställa frågor.

Avdelningens årsmöte dagen före yngremötet innehöll, förutom årsmötesförhandlingar och middag, en ingående föreläsning om bevisning i tvistemål med lagmannen Magnus Widebeck. Vid föreläsningen och årsmötet var det påtagligt att deltagarna till stor del var yngre advokater och biträdande jurister.

Östra avdelningens yngremöten infördes på initiativ av avdelningens sekreterare Henrik Snellman. Det första yngremötet hölls i samband med avdelningens årsmöte 2011 i Linköping (se Advokaten nr 4/2011).

– Sedan dess har vi haft yngremöten varje år, säger Henrik Snellman.

Ofta har avdelningen genomfört två yngremöten om året, vid årsmötet på våren och vid höstmötet. Normalt deltagarantal är 20, 25 personer. Rekordet är cirka 30 deltagare. Bara advokater och biträdande jurister som inte har fyllt 40 år får delta.

Henrik Snellman berättar att syftet med att införa yngremöten var att få de yngre advokaterna och biträdande juristerna att i större utsträckning komma på avdelningens möten. Enligt Henrik Snellman har satsningen på de yngre givit resultat:

– Den typiske deltagaren på mötena fram till dess var en man i 55–60-årsåldern. De yngre var i klar minoritet. Det var samma äldre herrar som brukade komma, och vi märkte ett minskande intresse för avdelningens aktiviteter, säger han.

I dag är den typiska deltagaren på avdelningsmötet en kvinna i 35–40-årsåldern.

– Jag märker en tydlig trend att de unga faktiskt kommer på våra möten. Våra avdelningsmöten är numera alltid välbesökta och har definitivt vitaliserats. Vi uppfattar att deltagarna ser våra möten som ett bra sätt att nätverka på, säger Henrik Snellman.

Advokat Sebastian Katsinas, 34 år och delägare på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping, har deltagit i omkring fem av avdelningens yngremöten. Han tycker att mötena är intressanta, och att det är roligt att få träffa yngre jurister och advokater som jobbar inom det område där han själv är verksam.

– Det är trevligt att få tillfälle att träffa kollegerna utanför domstolen, säger Sebastian Katsinas.

Östra avdelningens yngremöten kombineras alltid med ett utbildningspass som är öppet för alla. Henrik Snellman konstaterar att det är viktigt att välja rätt föreläsare för att ledamöterna ska vara intresserade av att komma 

Yngremötena har oftast haft annat innehåll än ren juridisk vidareutbildning. Det har varit frågor om start och drift av advokatbyrå, inspirationsföreläsningar, och advokater med olika erfarenheter som har delat med sig av dem. Det hela har ofta haft formen av en diskussion i stället för en ren föreläsning.

Sebastian Katsinas är nöjd med innehållet på yngremötena och tycker att alla föredrag han har hört har varit väl värda att lyssna på. Särskilt minns han ett föredrag om ekonomisk juridik och samarbetet mellan advokat och revisor.

– Och ett föredrag om stresshantering var också bra. Det är blandat innehåll i föredragen, och det tycker jag är en av fördelarna. Fackutbildning i juridik får man på kursen under det vanliga avdelningsmötet, säger han.

Sebastian Katsinas menar att det finns flera goda skäl att ordna ett särskilt yngremöte, där de ”äldre” ledamöterna inte är med.

– Det kan vara frågor som är mer aktuella för de yngre. Det händer mycket i branschen: digitalisering, frågor kring advokat­rollen och familj och fritid. Där kan jag tänka mig att det finns mer intresse för att diskutera bland de yngre, säger han.

Han tror att det kan vara värdefullt framför allt för dem som inte är delägare att tala med kolleger som är anställda på andra byråer om anställningsvillkor och vardagen på byrån.

– Yngremötet är ett extra incitament att åka när det är en bit att åka från orten där man själv är verksam, jämfört med om det bara skulle vara ordinarie utbildningar. Vet man att det är ytterligare två timmars utbildning, triggar det en att åka, säger Sebastian Katsinas.

Sebastian Katsinas tror att yngremötena har betydelse för att nya krafter ska engagera sig i avdelningens arbete i framtiden.

– Jag tror att det betyder mycket att få träffa representanter från Advokatsamfundet som ger inblick i aktuella frågor som samfundet arbetar med, säger han.

Den viktigaste effekten av yngremötena är att avdelningen har fått de yngre ledamöterna att engagera sig, menar Henrik Snellman. Avdelningens styrelse är ett exempel på det, med tre kvinnor och två män med en genomsnittsålder på 40 år.

– Vi har föryngrat avdelningsstyrelsen. Efter årsmötet är jag äldst i styrelsen, berättar Henrik Snellman, född 1970.

Han tycker att utvecklingen i Östra avdelningen är mycket spännande:

– Jag tror att vi om 5–10 år har en stark bas av engagerade yngre kvinnliga advokater som vill engagera sig i avdelningen och i huvudstyrelsen. Vårt koncept fungerar och har ökat intresset för lokalavdelningen.

Magnus Andersson
Annons
Annons
Annons
Annons