search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Referat från avdelningarnas årsmöten

Norra och Mellersta avdelningarna

Norra och Mellersta avdelningarna höll sina årsmöten den 16 mars på Högbo bruk utanför Sandviken och samverkade om arrangemangen. Från Norra avdelningen deltog ett femtiotal advokater och biträdande jurister, från Mellersta avdelningen ett sextiotal advokater och biträdande jurister. Vid Norra avdelningens årsmöte höll tidigare avdelningsordföranden Eva Nordenskiöld i klubban. Eva var avdelningens första kvinnliga ordförande och dessutom Sandvikens enda aktiva advokat.

Deltagarna i årsmötena fick genom Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson och vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock en grundlig genomgång av rekryteringsprocessen för Advokatsamfundets nya generalsekreterare och information om det fortsatta arbetet som initierats efter uppropen #metoo och #medvilkenrätt.

Ett uppskattat föredrag hölls av Fredrik Bergman, chefsjurist på stiftelsen Centrum för rättvisa. Han redogjorde för ett antal olika processer, samtliga avseende principiellt viktiga frågor om rättsligt skyddade fri- eller rättigheter, där Centrum för rättvisa har uppträtt som ombud för enskilda. Avdelningarna hade vidare bjudit in anstaltschefen Linda Salenmo, kriminalvårdschef med ansvar för anstalterna i Gävle och Gruvberget samt häktet i Bomhus. Hon berättade om bestämmelserna som styr verkställigheten av fängelsestraff och hur de påverkar de intagnas vardag. Inspiratören och äventyraren Aron Anderson förmedlade en livsberättelse som innefattade budskapet att det alltid finns möjligheter att ta tillvara, även om de yttre förutsättningarna inte alltid ser ut att finnas.

Stockholmsavdelningen

Stockholmsavdelningen höll i år sitt årsmöte med efterföljande middag i gamla Riksarkivets lokaler på Riddarholmen. Arrangemanget samlade cirka 150 ledamöter och biträdande jurister.

Vid mötet informerade Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson om rekryteringsprocessen för ny generalsekreterare, och samfundets vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock informerade om arbetet som har genomförts med anledning av #medvilkenrätt. Därefter informerade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg om aktuella frågor i Advokatsamfundets verksamhet.

Efter mötet bjöds deltagarna på standupunderhållning med Måns Möller. 

Östra avdelningen

Östra avdelningen höll sitt årsmöte i Norrköping den 21 mars. Dagen inleddes med utbildning med lagmannen vid Nyköpings tingsrätt Magnus Widebeck, som föreläste om bevisning i dispositiva tvistemål.

Efter föreläsningen genomfördes det stadgeenliga årsmötet. I samband med det talade generalsekreterare Anne Ramberg och ordförande Christer Danielsson. David  Sommestad i  Nyköping  valdes  om  till  ordförande  i  avdelningen. Efter årsmötet hölls ett traditionsenligt mingel på en av advokatbyråerna med efterföljande middag på restaurang.

Följande dag gav årets advokat, Agnes Hammarstrand, en inspirationsföreläsning på avdelningens yngremöte, öppet för de advokater och jurister i avdelningen  som  ännu  inte  hade  fyllt  40 år. Läs mer i artikeln Satsningen på yngremöten har ökat intresset för avdelningen!

Västra avdelningen

Västra avdelningen höll ett välbesökt årsmöte på Bio Roy i Göteborg den 5 mars.

Såväl generalsekreterare Anne Ramberg som ordförande Christer Danielsson var på plats och informerade om frågor som är aktuella för samfundet. Anne Rambergs insatser för samfundet uppmärksammades med en donation till Sjöräddningssällskapet.

Efter sedvanligt mingel talade Alice Teodorescu om juristernas roll i samhällsdebatten. Kvällen avslutades med en välbesökt middag och en magisk show med Stefan Odelberg.

Södra avdelningen

Södra avdelningens årsmöte kombinerades traditionsenligt med en utbildningsdag. Utbildning och årsmöte hölls på Studio Meetingpoint i Malmö den 6 mars 2019. Totalt 97 medlemmar hade anmält sig till utbildningsdagen, 60 medlemmar till årsmötet och efterföljande middag.

Utbildningsdagen var uppdelad i två spår, ett affärsjuridiskt och ett humanjuridiskt. Advokaterna Ulf Bergquist och Ulrika Hedström föreläste om EU:s nya bodelningsförordningar och professor Christina Ramberg föreläste på temat kommersiell avtalsrätt.

Efter middagen underhöll historieguiden Jacques Schultze.

Utlandsavdelningen

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte den 30 mars i samband med avdelningens årliga utbildningskonferens Utlandsdagarna i Milano. Ett sextiotal advokater deltog.

Såväl Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson som vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock var närvarande och informerade under årsmötet om samfundets verksamhet och rekryteringen av ny generalsekreterare. Även den nuvarande generalsekreteraren, Anne Ramberg, och den blivande, Mia Edwall Insulander, var närvarande. Problematiken kring utträde av advokat under pågående disciplinärende diskuterades också.

Utlandsdagarna var som vanligt indelade i två utbildningspass. Temat var juridiken kring mode- och designbranschen i Italien samt EU-rättsliga nyheter.

Fredagens utbildningspass hölls hos Milanos advokatsamfund i Milanos domstol och inleddes med en historisk rundvandring i domstolsbyggnaden med den italienske advokaten Mario Dusi, ordförande för kommittén för internationella relationer i Milanos advokatsamfund. Därefter berättade Mario Dusi om advokatyrket i Italien, följd av Anne Ramberg om advokat­yrket i Sverige.

Den italienske advokaten Giacomo Maria Cremonesi höll föredrag om ”Human rights due diligence for a responsible supply chain in the fashion industry” och den italienske advokaten Fabrizio Jacobacci om design och varumärkesskydd i Italien. Dagens utbildningspass avslutades med ett föredrag av Business Sweden och Deutsche Bank i Milano.

Dagen därpå innehöll ett föredrag av advokat Ulf Bergquist om EU:s nya bodelnings- och arvsförordningar och svensk följdlagstiftning (läs mer i artikeln EU:s bodelningsförordning i praktiken!) följt av professor Michael Hellners föredrag om barnäktenskap respektive surrogatföräldraskap. Det sista utbildningspasset hölls av  advokat Massimo Caiazza om GDPR för advokater och inom B2B.

Annons
Annons
Annons
Annons