search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

IBAHRI stöder stopp för dödsstraff
Advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut, IBAHRI, välkomnar Kaliforniens guvernör Gavin Newsoms beslut att stoppa alla avrättningar i delstaten. Guvernören undertecknade nyligen en guvernörsorder om ett moratorium för dödsstraff. Stoppet innebär
att 737 dödsdömda kaliforniska fångar som väntar på att avrättas får uppskov tills vidare. Moratoriet är ett positivt steg, anser IBAHRI, som dock uppmanar Kalifornien att helt avskaffa dödsstraffet.

Skärpta krav på artighet i New York
Staten New Yorks advokatsamfund har antagit nya uppdaterade riktlinjer för artighet inom advokatkåren. Riktlinjerna har funnits sedan 1997, men har nu moderniserats och anpassats till advokatkårens nya arbetsuppgifter och den tekniska utvecklingen. Bland de nya riktlinjerna finns bland annat att en advokat ska betänka vikten av artighet och etikett. I detta ryms, enligt riktlinjerna, bland annat situationens formella krav, de närvarandes känslor och klientens intressen.
Källa: New York State Bar Associations webbplats

Fortsatt höga vinster för engelska byråer
De engelska advokat­byråerna gick fortsatt bra, med rekordhöga vinster under 2018, men nu anas en avmattning av marknaden. Det visar  Law Societys studie av det finansiella läget på advokatmarknaden för 2019. Studien är baserad på svar från 210 advokatbyråer. Enligt rapporten ökade arvodesintäkterna och vinsterna för nionde året i följd. Byråerna rapporterar dock om en rejält minskad ökningstakt I slutet av året, vilken kan tyda på en nedgång på marknaden.
Källa: Law Society Gazette

Annons
Annons
Annons