search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stress och självmordstankar vanligt bland advokater

Många unga jurister i England och Wales upplever problem med psykisk ohälsa, och en av femton har självmordstankar enligt en stor undersökning. Samtidigt kommer resultat som visar att advokater och jurister är den näst mest stressade yrkesgruppen i Storbritannien.

Det är i år tredje gången som Law Society of England and Wales avdelning för unga jurister och advokater genomför sin stora undersökning om hälsa och välbefinnande. Och resultaten är alarmerande.

Av 1 800 svarande uppger nästan hälften, 48 procent, att de har upplevt psykisk ohälsa under den senaste månaden. Motsvarande siffra förra året var 38 procent, en ökning med 26 procent.

93,5 procent av de svarande upplever att de är stressade i sitt arbete. En fjärdedel av dessa bedömer sin stress som allvarlig. De vanligaste konsekvenserna av denna stress är, enligt undersökningen, sömnproblem och psykiska problem, som oro, känsloutbrott, utmattning och negativa tankar. 6,4 procent av de svarande (mer än ett hundra unga jurister och advokater) uppger att de haft självmordstankar.

Stressen i advokatkåren märks också i försäkringsbolaget Protectivitys nationella undersökning, där advokat utmärker sig som den näst mest stressande yrkeskåren. 63 procent av de tillfrågade advokaterna och juristerna uppgav att de upplevde stress dagligen. Mest stressade var HR-ansvariga, där 79 procent uppgav att de kände stress varje dag.

Flera stora advokatbyråer har under de senaste åren uppmärksammat problem med psykisk ohälsa hos anställda och på olika sätt försökt förebygga och stävja problemen. De olika advokatorganisationerna i Storbritannien har också tillsammans med justitiedepartementet skapat en särskild hjälplinje, LawCare, för advokater och jurister som behöver tala med någon.

Källa: Law Society Gazette

Annons
Annons
Annons