search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya strafftidslagen påverkar verkställighet

Den första april trädde den nya strafftidslagen i kraft. Förutom vissa nya regler om avräkning av tid då den dömde varit frihetsberövad innebär den nya lagen också nyheter när det gäller nöjdförklaring.

Den nya strafftidslagen ger utvidgade möjligheter för dömda att förklara sig nöjda med domen. Den dömde ska nu kunna förklara sig nöjd även om han har överklagat och tiden för att överklaga löpt ut. Straffet kan därmed börja verkställas.

Tidigare har den som döms och sitter häktad fått börja avtjäna sitt straff omedelbart om denne återkallat sitt överklagande. Med de nya reglerna om nöjdförklaring, har dock Kriminalvården ändrat sina rutiner så att det nu krävs en nöjdförklaring för att den dömde ska flyttas över till fängelse, och strafftiden ska börja löpa. Detta innebär att frihetsberövade dömda nu ställs inför att underteckna en blankett om nöjdförklaring för att verkställigheten ska inledas.

Enligt reglerna ska den dömde om möjligt få samråda med sin försvarare innan nöjdförklaringen undertecknas.

Nya regler om nöjdförklaring
Reglerna om nöjdförklaring finns i strafftidslagen (2018:1251) §§ 11–13.

En dömd får förklara att han eller hon avstår från att överklaga eller fullfölja ett överklagande av en dom eller ett beslut i den del som avser fängelsestraff (nöjdförklaring).

En nöjdförklaring får lämnas inför Kriminalvården, eller, om den dömde inte är frihetsberövad, inför Polismyndigheten.

Vissa formkrav ställs på nöjdförklaringen. Det krävs bland annat att den dömde, om han är frihetsberövad, får viss betänketid, då den dömde om möjligt ges tillfälle att samråda med sin försvarare. Det krävs också att den dömde får det förklarat vad nöjdförklaringen innebär.

Ett vittne ska närvara vid nöjdförklaringen, som också ska dokumenteras.

En nöjdförklaring får inte tas tillbaka och innebär att domen eller beslutet i den del som avser fängelsestraff får laga kraft mot den dömde.

Annons
Annons
Annons