search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förhandsbesked till försvarare ska gälla

Högsta domstolen ändrar hovrättens beslut att neka en försvarare ersättning för merkostnader på grund av att advokaten är verksam på annan ort än där domstolsprövningen äger rum.

Stockholmsadvokaten i det aktuella målet var begärd som försvarare av en person i Norrköping, misstänkt för grovt narkotikabrott. Norrköpings tingsrätt gav ett positivt förhandsbesked till advokaten, och ansåg att det fanns särskilda skäl för att staten skulle stå för de merkostnader som kom av att advokaten verkade på annan ort.

Justitiekanslern överklagade beslutet till hovrätten, som ändrade tingsrättens beslut. Enligt hovrätten fanns det inte särskilda skäl som motiverar ersättning för merkostnader, främst eftersom den misstänkte i detta fall inte riskerade att dömas till fängelse på livstid.

Men HD, som nu prövat frågan, anser alltså att tingsrättens förhandsbesked ska gälla och att försvararen ska få ersättning för sina merkostnader. HD skriver att när frågan prövades i hovrätten hade försvararen hunnit sätta sig in i målet, och det fanns därmed särskilda skäl att godta merkostnaderna.

HD:s mål nr Ö 5945-18.

Annons
Annons
Annons