search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagrådsremiss om penningtvätt fick stor politisk laddning

Att en länge väntad lagrådsremiss blev till ett slagträ i diskussionerna om den misstänkta penningtvätten i Swedbank fick Advokatsamfundets generalsekreterare att reagera starkt och tala om ”lättvunna politiska poänger”.

I slutet av mars fick Lagrådet ta emot regeringens förslag på nya regler om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag. De nya bestämmelserna ska implementera EU:s fjärde penningtvättsdirektiv i Sverige, och innebär vissa nyheter för advokater och advokatbyråer. Bland annat skapas ett nytt kapitel i penningtvättslagen om advokater och advokatbolag.

På flera punkter har regeringen tagit intryck av den kritik som bland andra Advokatsamfundet framfört mot det utredningsförslag som legat till grund för lagförslaget. Bland annat ska det krävas att det är fråga om allvarlig brottslighet för att en advokat inte ska kunna ha ett kvalificerat innehav av andelar i ett advokatbolag eller ingå i ledningen. I lagrådsremissen föreslås också att Advokatsamfundets styrelse eller disciplinnämnd ska bli skyldiga att lämna de uppgifter till länsstyrelsen som behövs för länsstyrelsens prövning, i stället för som utredningen föreslog, advokaterna själva.

Överlämnandet av lagrådsremissen sammanföll i tid med att misstankarna mot Swedbank för penningtvätt uppmärksammades. Finansmarknadsminister Per Bolund gjorde då uttalanden om advokater och penningtvätt kopplade till Swedbanksskandalen, något som fick Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att reagera kraftigt.

Anne Ramberg konstaterade i en kommentar att lagrådsremissen har sin grund i ett flera år gammalt direktiv. ”Regeringens beslut om en lagrådsremiss har dock låtit vänta på sig. Oklart varför. Förslaget har ingenting med Swedbank att göra och framförallt ingenting med advokaters medverkan i den påstådda penningtvätten att göra. Lättvunna politiska poänger är inte det som behövs i dagsläget” sa Ramberg vidare.

Lagrådet hade ett antal mindre synpunkter på remissen. De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Annons
Annons
Annons