search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kritiserat förslag på riksdagens bord

Trots hård kritik från bland andra Advokatsamfundet går regeringen vidare med förslaget om att ge Säkerhetspolisen och Polismyndighetens nationella operativa avdelning utökad tillgång till uppgifter från FRA:s signalspaning.

I propositionen Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt (prop. 2018/19:96), som presenterades i april, föreslår regeringen att Säkerhetspolisen och Polismyndighetens nationella operativa avdelning ska få utökad tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts (FRA) signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

I dag får Säkerhetspolisen (Säpo) och Polismyndighetens nationella operativa avdelning (NOA) inte tillgång till uppgifter från signalspaning när det gäller företeelser som myndigheterna bedriver en förundersökning om. Regeringen föreslår nu en ny lag som ska göra att Säpo och NOA kan bestämma inriktningen av signalspaning och ta emot underrättelser med inhämtade uppgifter, även om det pågår en förundersökning. Uppgifter från signalspaningen får användas i underrättelsearbetet, men inte för att utreda brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Advokatsamfundet avstyrkte i ett skarpt formulerat remissvar i november 2018 utredningsförslaget om den nya lagen. Advokatsamfundet ansåg att dagens lagstiftning och system för hantering av underrättelsematerial från signalspaning är tillräckligt effektiva för de brottsbekämpande myndigheterna, samtidigt som godtagbara rättssäkerhetskrav upprätthålls.

De föreslagna nya reglerna riskerar i stället att sätta grundläggande rättssäkerhetsgarantier ur spel, menade Advokatsamfundet. Advokatsamfundets tyngsta invändning gällde dock det föreslagna förbudet mot att använda uppgifterna från FRA till förmån för den som är misstänkt för brott.

Vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag. I en motion föreslår partiets representanter att uppgifter från signalspaning enbart ska få lämnas över till polisen i samband med de allra grövsta brotten.

Annons
Annons
Annons