search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Rakelkonferensen

”Ängsliga chefer och ledare tror jag inte på”

Vill man verkligen förändra fungerar det inte att vara en blyg viol. Det sa Advokatsamfundets avgående generalsekreterare Anne Ramberg i ett samtal med P1-journalisten Martin Wicklin vid Rakelkonferensen.

Anne Ramberg medgav att hon känt sig nervös inför intervjun och att hon inte var helt bekväm med att sitta där på scenen.

– Det är roligt att se alla, men jag tycker att det finns så många andra i salen som skulle sitta här i stället, förklarade hon i samtalet, som kom att röra sig allt från Annes barndom, via Hildas syfte och arbete, till advokatens roll i rättsstaten.

Medial uppmärksamhet är annars något som Anne Ramberg inte skytt, och en viktig del av Annes uppdrag. Martin Wicklin konstaterade att Anne Ramberg ofta varit frispråkig i debatten, och aldrig verkar ha varit rädd för vad andra tycker och tänker om henne. Och Anne höll med.

– Nej, jag är inte så rädd för vad andra tänker. Livet blir så ängsligt om man ska vara det, sa hon, och fortsatte:

– Det är viktigt att vara trygg i sin roll som ledare. Ängsliga chefer och ledare tror jag inte på.

Anne Ramberg berättade om bakgrunden till Hilda, att kvinnor då för 13 år sedan var klart underrepresenterade i ledande positioner i rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. Ett nästan ännu större problem var att kvinnor då inte ens sökte de ledande befattningarna, konstaterade Anne.

– Vi ville stärka kvinnorna i deras professionella roll så att de åtminstone skulle söka tjänsterna. Det gör de nu, fastslog hon.

Anne Ramberg sade sig annars inte vara särskilt förtjust i begrepp som manliga strukturer, något som hon ibland fått kritik för. En förklaring är att Anne själv aldrig har upplevt att hon diskriminerats.

– Snarare har jag fått tillfällen som jag inte hade fått som man, kanske för att jag har märkts mer som kvinna, sa hon.

För att kunna förändra gamla mönster är det också viktigt att våga ta plats, menade Anne.

– Goda arbetsplatser ska självklart ha plats för alla typer av människor. Men det finns en verklighet också, som man måste förhålla sig till. Och du förändrar ingenting genom att vara en blyg viol i en machomiljö, sa hon.

Anne Ramberg fick också förklara för Martin Wicklin och publiken varför advokat är världens finaste yrke.

– Du har en klient – ordet betyder skyddsling – som du företräder mot någon annan. Det är en speciell känsla och mycket tillfredsställande att göra skillnad för den som behöver stöd. Som advokat är du dessutom ofta den enda som ger stöd, sa Anne Ramberg, som tryckte på yrkets betydelse i rättsstaten.

Hon fortsatte:

– Det är viktigt att inte yrket bara blir business, utan att vi upprätthåller våra etiska regler. Om vi inte värnar dem ser jag framför mig att klienterna kan förlora sina privilegier. ¶

Tom Knutson, Ulrika Öster

Annons
Annons