search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Turkiets angrepp på advokater fördöms

Fredagen den 5 april, en dag som i Turkiet utnämnts till Advokaternas dag, uppmanade 34 advokatorganisationer från hela världen den turkiska regimen att upprätthålla rättsstaten och genast sätta stopp för förföljelsen av advokater.

Sedan den misslyckade statskuppen i Turkiet år 2016 har en rad tillfälliga lagar skapats i Turkiet, lagar som allvarligt underminerar rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna. Många av lagarna har också gjorts permanenta.

Advokater är en av de grupper som drabbats särskilt hårt av statens hårdare tag mot misstänkt oppositionella. Under de senaste tre åren har bland annat 1 546 advokater åtalats, och 274 dömts till långa fängelsestraff.

Advokatorganisationerna, bland dem International Bar Associations människorättsinstitut (IBAHRI), Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) och Sveriges advokatsamfund, manar i sitt uttalande Turkiet att genast frige alla advokater som fängslats enbart på grundval av att de har utfört sina yrkesplikter.

Annons
Annons
Annons