search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bruneis nya brutala strafflag väcker kraftiga reaktioner

Stening och piskning till döds för samkönad sex, dödsstraff för äktenskapsbrott och våldtäkt och 
amputation för stöld. Detta är några av straffen i sultanatet Bruneis nya shariabaserade strafflag, som fördöms av omvärlden.

Bruneis nya strafflag trädde i kraft den 3 april. Strafflagen tillåter stening och piskning till döds av den som har dömts för att delta i frivillig sexuell aktivitet med någon av samma kön liksom för äktenskapsbrott. Stöld kan straffas med amputation. Straffen ska tillämpas även för unga, förutsatt att de har kommit i puberteten.

Lagen har väckt starka känslor i det globala samfundet. Bland dem som reagerat finns International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI, där Anne Ramberg är en av två ordförande.

– Internationell människorättslag stadgar tydligt att dödsstraffet endast får tillämpas för de allra allvarligaste brotten. Frivilligt sex mellan personer av samma kön bör inte utgöra ett brott över huvud taget, än mindre ett av de allvarligaste brotten. Dessutom pågår en utveckling mot enighet om att dödsstraffet aldrig bör tillämpas, säger hon i en kommentar.

IBAHRI uppmanade också Bruneis regering att omedelbart inhibera genomförandet av den islamiska strafflagen och att omarbeta lagen så att den avspeglar Bruneis internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Även Human Rights Watch och en rad andra organisationer, däribland International Academy of Family Lawyers, har fördömt den nya strafflagen. Phil Robertson från Human Rights Watch kallar på organisationens webbplats strafflagen för barbarisk, och påpekar att landet med denna inför uråldriga straff för handlingar som inte borde betraktas som brottsliga över huvud taget.

Annons
Annons
Annons