search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2019

3. Publicering på Instagram. Varning.

Bakgrund

B, biträdande jurist på Advokatbyrån, företräder anmälaren X:s motpart, Y, i en vårdnadstvist. Advokat A är offentlig försvarare för Y i mål avseende sexualbrott mot parternas två barn. 

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 24 september 2018, riktat anmärkningar mot B och anfört i huvudsak följande.

Hennes två barn, som är tre respektive fem år gamla, har för barnpsykologer, socialtjänsten och polisen berättat om hemska övergrepp som deras pappa, Y, utsatt dem för. Y blev släppt från häktet, men rättsprocessen pågår fortfarande.

Advokatbyrån publicerade följande inlägg på Instagram;

Tack vare vår biträdande jurist B:s enastående insats blev en av våra klienter som satt anhållen för grov våldtäkt mot barn frisläppt. En pust av lättnad för klienten och ännu en seger för rättvisan… #xxxxx #xxxxx #xxxxx #xxxxx #xxxxx #xxxxxx #xxxxxx #xxxxx

Hon anser att det är mycket oetiskt att på sociala medier hylla en person som hjälper en misstänkt att komma undan. När hennes barn blir stora kommer de kunna se hur många som gillat B:s insatser. Det borde finnas en etisk kod över att inte sprida denna sorts information på sociala medier. B arbetar dessutom för barns rättigheter, vilket inte går ihop.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 19 oktober 2018, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Bilden på Instagram kan inte kopplas till Y. Inlägget är anonymt och det framgår inte för läsaren vem av deras klienter inlägget berör.

Samtliga medarbetare på advokatbyrån använder sociala medier i marknadsföringssyfte. Advokatsamfundets vägledande etiska regler, i synnerhet punkt 7.8.1. avseende ackvisition och marknadsföring, beaktas i allra högsta grad. De kommer att fortsätta agera utifrån sina klienters intressen och marknadsföra sin kompetens.

Att X uppger att det är oetiskt att ”hylla” B för hennes arbetsinsats kan inte tolkas på annat sätt än anmälarens personliga uppfattning i en fråga som inte har någon koppling till advokatsamfundets etiska regler. 

Genmäle från anmälaren

X har inkommit med genmäle, varvid hon tillagt följande.

Det är lätt att tyda vem som inlägget handlar om, dels eftersom B är Y:s ombud, dels eftersom inlägget publicerades samma dag som Y blev släppt från häktet av precis samma anledning som inlägget antyder.

Inlägget presenterar att det är tack vare B:s ”enastående insats” som denna man släpps ur häktet misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Tillägg finns även att detta är en ”seger för rättvisan”, trots att en pågående polisutredning fortfarande pågår. Hon ifrågasätter vilken rättvisa som är skipad och hur man kan välja att försöka ge en bild av att denna insats lett till att anklagelserna är över. Det är falsk marknadsföring.

Hon ifrågasätter även varför B hyllas i inlägget när det är A som företräder Y gällande anklagelserna om sexualbrott.

Det är magstarkt att under samma text förknippa och hashtagga ord som ”xxxxxxx”.

Nämndens bedömning och beslut

God advokatsed innefattar en skyldighet för en advokat att iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroende för advokatkåren upprätthålls. Advokaten ska också iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter.

Detta innebär bland annat att advokater, även på sociala medier, ska iaktta återhållsamhet och måttfullhet och inte publicera uppgifter som riskerar att leda till att berörda personer kan identifieras.

Enligt nämndens mening uppfyller A:s inlägg på Instagram inte dessa krav. Genom publiceringen har A allvarligt brutit mot god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons
Annons
Annons