search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Affärsadvokaten som flyttade hem till Norrbotten

Jan Lindén är affärsjurist och har varit verksam i Stockholm sedan han blev advokat 1997. Nu har han återvänt hem till Norrbotten och har kontor i Luleå och Boden.

Varför har du flyttat tillbaka?

– Jag ville komma åt Norrbottens alla fördelar och insåg plötsligt att jag faktiskt kunde göra det och ändå fortsätta arbeta med det jag kan och tycker om. Jag kände att jag hellre kunde bo i Norrbotten och vid behov resa ner till Stockholm än omvänt. Det som avgjorde saken var när barnen flyttat hem­ifrån och sa att de inte ville bo i Stockholm.

Hur ser dina uppdrag ut?

– Jag har samma typ av ärenden som i Stockholm, företagsförvärv, immaterialrättsligt relaterade avtal, finansieringsavtal, aktieägarfrågor och affärstvister. Till min överraskning har marknaden för affärsjuridisk rådgivning i Norrbotten visat sig vara enormt god. Det saknas lokal tillgång till specialistkompetens inom affärsjuridik.

Vilka typer av klienter får du?

– Sedan starten den 1 februari har jag fått in kommunägda bolag, flera utvecklingsbolag inom IT, ett bryggeri som vill expandera och inleda export, aktie­ägarfrågor för bolag inom byggsektorn och ett fastighetsbolag. Jag har även fortsatt att arbeta med internationella avtal med koppling till IT och immaterialrätt.

Vilka är skillnaderna mellan att arbeta som advokat i Norrbotten och i Stockholm?

– Det är livet utanför advokatfirman! Rikare fritid och att man tar sig till och från jobbet på tio minuter.

Vad är det bästa med att ha flyttat tillbaka?

– Att få ut det bästa av två världar. Jag har ett intellektuellt lika stimulerande arbete men får mer tid över för fritid, motion och social samvaro. Dessutom är Norrbotten verkligen vackert. För en affärsjurist är det inte lika mycket konkurrens som i Stockholm. Mitt intryck är också att uppdragsgivarna här har lite mer framförhållning, det är bara undantagsvis extremt bråttom.

Har du upplevt några problem?

– Det har visat sig svårt att få tag i yngre jurister med rätt kompetens, särskilt när verksamheten expanderar så snabbt som den gjort för mig. Affärsjuridiken är så centrerad till storstäderna, men jag hoppas att det ska dyka upp någon hemvändare.

Varför är de affärsjuridiska byråerna så centraliserade till storstadsregionerna?

– Det är sannolikt historiska skäl. Affärsjuristerna finns där bolagen finns. I takt med att företagandet ökar utanför storstäderna kommer också antalet affärsjurister att öka där. Den tekniska utvecklingen medför också att vårt yrke alls inte är så platsberoende som förr. Jag tror att vi på sikt kommer att se att även de affärsjuridiska byråerna tar sig till platser med lägre lokalkostnader. Jag har också sett en tendens att yngre jurister sätter större värde på livet utanför arbetet. Detta kanske också kommer att medföra en decentralisering av affärsjuristerna.

Vad kan göras för att få en större spridning av den affärsjuridiska kompetensen över landet?

– Information. Situationen har förändrats – numer finns det intellektuellt lika stimulerande arbete att tillgå utanför de tre storstadsregionerna. Juristerna måste bara våga ta steget.

Hur kan man få fler affärsjurister att söka sig till regioner med få affärsjuridiska byråer?

– Jag hörde någon som sa: ”Den meste stockholmaren är en norrlänning”. Därför tror jag att det måste till ett samarbete mellan kommuner, företag och jurister i Norrbotten om att sprida budskapet att det finns lika stimulerande arbeten att tillgå här. Jag är övertygad om att många skulle vända åter om de bara hittade rätt arbete.

Annons
Annons
Annons
Annons