search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Syriska krigsbrott utreds i Sverige – advokat hjälper offren pro bono

Med hjälp av Civil Rights Defenders har nio offer för det ­statliga syriska våldet gjort en 250 sidor tjock anmälan till svensk polis.

– Jag har hört berättelser om djupet av mänsklig ondska. Men jag har också upplevt styrkan hos de utsatta att kunna gå vidare, säger advokat Göran Hjalmarsson som hjälpt ­offren pro bono.

När alla andra juridiska vägar för åtal är stängda används nu den universella jurisdiktionen. Den innebär att ett enskilt land kan utfärda arresterings­order för misstänkta krigsförbrytare. Syrien har inte undertecknat Romfördraget så därför kan inte ICC, Internationella brottmålsdomstolen i Haag, på eget initiativ ta upp syriska fall.

– Initiativ skulle kunna komma från FN:s säkerhetsråd. Men där blockerar både Ryssland och Kina frågan, förklarar John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Brotten mot mänskligheten begångna av Assad-regimen innefattar tortyr, våldtäkter, misshandel och avrättningar och har skett mellan februari 2011 och juni 2015. De nio bakom anmälan till svensk polis finns nu i Sverige och har både bevis och starka vittnesmål. Det framkom på en presskonferens hos Civil Rights Defenders den 20 februari, dagen efter polisanmälan.

Förutom ett par vittnen, representanter för medier och för Civil Rights Defenders deltog även Anwar al-Bunni, jurist på Syrian Center for Legal Research and Studies, Mazen Darwish, chef för Syrian Center for Media and Freedom of Expression, samt Patrick Kroker, chef för Syrienprojektet, European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.

Juridiska argument

– Vi trycker på för att få enskilda länder att agera. Det här är en större rörelse och vi har under lång tid samlat fakta, bevis och vittnesmål. Vi har juridiska argument, inte politiska. Tyskland och Frankrike har redan börjat tillämpa den universella jurisdiktionen. Nu kräver vi att också Sverige agerar, sa Patrick Kroker.

Mazen Darwish poängterade att det aldrig kommer att bli en fredlig framtid i Syrien om inte de ansvariga för krigsbrott ställs till svars. Han menade också att det inte handlar om hämnd, utan om ett sätt att kunna gå vidare.

– Syriska folket kräver rättvisa. Och nu behöver vi hjälp och stöd från befolkningen i EU-länderna, sa Anwar al-Bunni.

I Tyskland har tillämpningen av den universella jurisdiktionen kommit längst. Där utfärdades en arresteringsorder mot Jamil Hassan, chef för syriska Air Force Intelligence, i juni i fjol efter ESSHR:s anmälan 2017. Han anses vara en av de högt uppsatta statligt anställda bakom brott mot mänskligheten på bland annat sju statliga tortyrcenter. Övriga namngivna statligt anställda syrier misstänkta för krigsbrott är Ali Mamluk, chef för National Security Bureau, och Mohammed Dib Zeitoun, chef för General Intelligence.

Anledningen att blickarna nu riktas mot Sverige är att många av offren för det statliga syriska våldet har flytt hit.

– Det kan bli en lång resa för rättvisa. Men det är viktigt för de syrier som bor i Sverige att de ansvariga ställs till svars, kommenterar John Stauffer.

Totalt är det 25 syrier som är anmälda till svensk polis av de nio offren. Gemensamt för de nio offren är att de inte har varit organiserade i någon kamp mot Assadregimen. De har sysslat med fredliga protester och arbete med mänskliga rättigheter. På presskonferensen hördes vittnesmål om sexuella övergrepp, förnedring, piskning och elchocker i fängelser där det saknats mat, vatten och sanitära möjligheter.

Starkt berörd

Advokat Göran Hjalmarsson har varit måls­ägandebiträde i många svenska rättegångar kopplade till offer för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Rwanda, Bosnien-Hercegovinia och Kosovo. Under sin pro bono-insats nu blev han återigen starkt berörd.

– Samtalen med offren fick mig att fundera över hur människor kan vara så onda. Vad får en människa att tortera en annan helt oskyldig människa? Jag har inget svar. Förstås kan jag inte ge mig in att prata om enskilda fall. Men på ett generellt plan kan jag konstatera att offren är traumatiserade och sannolikt behöver kvalificerad hjälp nu och längre fram. Men jag är också djupt fascinerad av den mänskliga styrkan som jag ser hos många att kunna gå vidare i livet.

Göran Hjalmarsson berättar att han förutom att vara en stöttande lyssnare också hjälpte offren att reda ut frågor kring den universella jurisdiktionen och själva rättsprocessen.

– Det har varit sådana frågor som vanligtvis ställs till ett måls­ägandebiträde om bland annat förundersökningssekretess och hur processen nu fortsätter. En fråga som återkommit är om det överhuvudtaget är möjligt att gripa någon av de misstänkta och hålla en rättegång i Sverige. Mitt svar är att det är fullt möjligt. Vi är bundna av internationella konventioner.

Även John Stauffer har hopp:

– De skyldiga är sannolikt inte i Sverige. Men utfärdas en internationell arresteringsorder så kan en person utlämnas och det blir rättegång här. Det kan ta tid att hitta de skyldiga och bli svårt att lagföra dem. Men det är ändå en viktig process som har startat. Bland annat har den inneburit att svensk polis och åklagare nu börjat samarbeta närmare med syriska människorättsorganisationer.

Civil Rights Defenders grundläggande ställningstagande är att brott i krigets Syrien begåtts både av staten, med president Bashar al-Assad i spetsen, och av konfliktens övriga parter.

– Men nu siktar vi mot just syriska staten som likt andra stater har en skyldighet att inte kränka mänskliga rättigheter och även att se till att ingen annan gör det, säger John Stauffer.

Såväl John Stauffer som de övriga deltagarna på presskonferensen återkom till att Sverige har ett internationellt rykte att stå upp för rättvisa, demokratifrågor och mänskliga rättigheter.

Grundarbetet gjort

John Stauffer menar att utredningen av dessa krigsbrott inte kan ställas som en resursfråga mot andra brott som polisen har att utreda.

– Nu förväntar vi oss förundersökningar med personspecifika utredningar. Svensk polis har samlat information under lång tid och mer information finns att hämta hos Patrick Kroker och ECCHR samt hos de syriska organisationer som leds av Anwar al-Bunni och Mazen Darwish.

Civil Rights Defenders har gjort en oerhört ambitiös anmälan, anser Göran Hjalmarsson:

– Den är på 250 sidor. Polis och åklagare har faktiskt fått hela grundarbetet lagt på sitt bord.

Göran Hjalmarsson ägnade cirka en veckas pro bono-tid åt offren i samband med att den omfattande anmälan gjordes. Vid kommande rättegångar hoppas han få ikläda sig sin invanda roll som måls­ägandebiträde. 

Civil Rights Defenders

Är en internationell icke-statlig organisation för mänskliga rättigheter med huvudkontor i Stockholm. Den grundades 1982, då under namnet Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. År 2009 bytte organisationen namn, och verksamheten har sedan dess växt i flera regioner runt om i världen. Uppdraget är att stödja lokala människorättsförsvarare i de länder i världen där respekten för de mänskliga rättigheterna är som sämst, och tillsammans med dem arbeta för att försvara medborgerliga och politiska rättigheter. Civil Rights Defenders arbetar också med människorättsfrågor i Sverige.

ECCHR

European Center for Constitutional and Human Rights är en oberoende, ideell och icke-statlig organisation med syfte att arbeta för de mänskliga rättigheterna med juridiska medel. Organisationen grundades 2007 av den tyske advokaten Wolfgang Kaleck tillsammans med en grupp internationella människorättsadvokater.

Ulf Storm
Annons
Annons