search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

Sverige fjärde land i rättssäkerhetsindex

De nordiska länderna hamnar i topp när World Justice Projects rankar rättssäkerheten i världens länder. Men Sverige tappar placeringar inom ett område: ordning och säkerhet.

Enligt den internationella undersökningen World Justice Project (WJP) är Sverige det fjärde mest rättssäkra landet i världen. Bara Danmark, Norge och Finland har bättre resultat.

Länderna utvärderas utifrån åtta rättssäkerhetsdimensioner, däribland kontroll av regeringsmakten, frånvaro av korruption och grundläggande rättigheter. Listan toppas av europeiska länder, medan USA finns på 20:e plats av de 126 undersökta länderna. Ryssland hamnar på 88:e och Kina på 82:a plats. Längst ned på listan ligger Venezuela och därovanför Kambodja, Kongo och Afghanistan.

Sverige hamnar alltså på fjärde plats totalt, och finns bland de tio främsta i alla rättssäkerhetsdimensioner utom ordning och säkerhet. På detta område uppvisar Sverige, enligt WJS, en nedåtgående trend. Ordning och säkerhet-dimensionen omfattar områden som brottslighet och civila oroligheter i samhället.

World Justice Project konstaterar att det finns tecken i undersökningen som tyder på att rättsstatliga värden åsidosätts mer och att auktoritarismen ökar. Index för inskränkningar i regeringsmakten har sjunkit mer än någon annan faktor i undersökningen. Det rör sådana kontrollfunktioner för regeringsmakten som oberoende domstolsväsende, fri press med mera. De länder som har tappat mest i det hänseendet är Polen (plats 27), Bosnien och Hercegovina (plats 60) samt Serbien (plats 78).

The World Justice Project är en ideell organisation som grundades på initiativ av bland annat det amerikanska advokatsamfundet, American Bar Association, 2006. WJP:s rättssäkerhetsindex mäter hur människor upplever rättssäkerhet i sitt vardagsliv i 126 länder. Undersökningen analyserar enkätsvar från mer än 120 000 hushåll och 3 800 experter över hela världen.

Magnus Andersson
Ulrika Öster

Världens mest rättssäkra länder 2019 enligt WJP:

 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Sverige
 • Nederländerna
 • Tyskland
 • Österrike
 • Nya Zeeland
 • Kanada
 • Estland
Annons
Annons