search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stoppa förhandlingar med USA om e-bevis

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, uppmanar EU att skjuta upp de planerade förhandlingarna med USA om samarbete kring elektronisk bevisning.

CCBE har tidigare riktat hård kritik mot de nya EU-reglerna om e-bevis, som tillåter en myndighet i en medlemsstat att vända sig direkt till en tjänsteleverantör i en annan medlemsstat med en begäran om att elektroniska uppgifter ska bevaras eller lämnas ut.

Reglerna har trots kritiken genomförts, och nu planerar EU att också utvidga samarbetet kring e-bevis till USA. I dag krävs ett avtal, ett mutual legal assistance treaty, för varje överföring av e-bevis mellan tjänsteleverantörer. CCBE konstaterar att dagens regler visserligen har brister, men att de ändå garanterar vissa processuella rättssäkerhetsgarantier.