search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Överfulla häkten ska utredas

Landets häkten är överfulla och intagna riskerar nu att tvingas dela cell eller att bo i besöksrum. Rapporterna har fått JO att inleda en granskning av situationen.

Läget på landets häkten beskrivs nu i medierna som akut. Under februari månad fick flera häktade personer tillbringa upp emot ett dygn i polisens arrest­lokaler innan de kunde transporteras till häkten i andra delar av landet som just då hade platser.

I början av mars möttes myndighetscheferna vid sju myndigheter i den så kallade rättskedjan för att diskutera problemen och hur de kan hanteras. Med på mötet fanns representanter från Kriminalvården, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten och Migrationsverket. Samtliga myndighetschefer betraktar läget som mycket allvarligt.

Kriminalvården pekar i sin årsredovisning för 2018 på att det gångna året präglats av ett ökat klientinflöde inom häkte och anstalt, vilket har lett till fulla och överbelagda anstalter och häkten.

Nu vidtar Kriminalvården åtgärder för att öka antalet platser. Detta görs bland annat genom att anstaltsplatser omvandlas till häktesplatser, att besöksrum och andra utrymmen används som häktesrum samt genom dubbelbeläggning så att två intagna delar rum.

Även JO har reagerat på rappor­terna om platsbrist. I mars öppnade chefs-JO Elisabeth Rynning ett initiativärende för att utreda vilka konsekvenser beläggningssituationen inom Kri­minal­vården får för de frihetsberövade.

Annons
Annons