search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om avdelningsmöten

Mars månad innebär årsmöten i Advokatsamfundets sju avdelningar. Det började med Västra avdelningen den 5 mars, fortsatte med Södra avdelningen den 6 mars, Mellersta och Norra avdelningen den 15 och 16 mars, Stockholmsavdelningen den 19 mars, Östra avdelningen den 21 och 22 mars samt slutligen Utlandsavdelningen den 29 och 30 mars. Sammanlagt deltog över 500 ledamöter och biträdande jurister i årsmöten och kringaktiviteter.

Själv hade jag i år förmånen att besöka samtliga årsmöten. I flertalet fall var dessutom hela samfundets presidium på plats då såväl vice ordföranden Eva-Maj Mühlenbock som generalsekreteraren deltog i årsmötena. I Ankies fall var det sista gången i hennes nuvarande egenskap och hon möttes av mycket värme och uppskattning under avskedsturnén, om man får kalla den så.

För mig är bland det roligaste med ordförandeuppdraget att komma ut och träffa medlemmarna. Nyttigt är det också. Eftersom jag arbetar i Stockholm och kansliet ligger där blir de dagliga kontakterna mest med Stockholmsadvokater, och perspektiven från Stockholm är inte alltid de samma som i Helsingborg, Sandviken och Växjö för att bara nämna några orter från vilka advokater jag hamnade i samtal med kommer.

Årsmötesmiddagarna är också – bortsett från god mat och trevligt umgänge – ett bra tillfälle för mig att få inblickar i delar av advokatverksamheten som ligger utanför min yrkesmässiga sfär. Till middagsbordet hade jag exempelvis vid fyra av mötena försvarsadvokater. Bara genom ett lite lagom nyfiket samtal över maten lär man sig mycket om deras vardag, lärdomar som jag i förlängningen givetvis har nytta av i styrelsearbetet. 

När man dessutom vid middagen – det hände vid två tillfällen – hamnar i samspråk med inte helt juniora advokater som erinrar en om att man var deras lärare vid universitetet anno dazumal, ja då inser man att åren har gått …

På tal om middagarna fastnade jag särskilt för ett engagerande tal som Östra avdelningens sekreterare Henrik Snellman höll om en av sina föregångare, Mats Nordström (född 1903, advokat 1933). Nordström blev den då nybildade Östra avdelningens sekreterare 1936 och satt kvar på den posten till 1980. Nordström verkar ha varit en verklig profil i hemstaden Norrköping, med ett stort intresse för konst. Hans advokatkontor liknade mer en konstnärsateljé, berättade Henrik. 1970 donerade Nordström hela sin konstsamling på över 460 verk till Norrköpings konstmuseum och dessutom sina tillgångar i form av värdepapper till en stiftelse för konst­inköp.

Själva årsmötesförhandlingarna var i samtliga fall utan kontroversiella frågor och klarades raskt av.

Mitt (självpåtagna) uppdrag vid mötena var att relativt detaljerat berätta om hur den nyligen genomförda rekryteringen av ny generalsekreterare gick till. Visserligen har jag skrivit om det i den här spalten men årsmötena var ett bra tillfälle att lite mera utförligt redogöra för saken för de mest samfundsengagerade medlemmarna. I minglet fick jag för övrigt många positiva kommentarer om valet av Mia Edwall Insulander. Fler än en påpekade att man gladdes åt att det är en humanjurist som kommer att inneha uppdraget.

Flertalet avdelningar anordnar också kringaktiviteter i samband med årsmötena, i form av utbildningspass och föreläsningar. Jag bevistade några av dem. Kanske mest inspirerande var det föredrag som Fredrik Bergman höll om Centrum för Rättvisa under rubriken ”Juridisk aktivism för fri- och rättigheter” vid Norra och Mellersta avdelningarnas samlokaliserade årsmöten. För egen del har jag länge tyckt att Centrum för Rättvisa gör en mycket betydelsefull insats för rättssäkerhet och rättsstat och jag tror att de allra flesta delar den uppfattningen efter att ha lyssnat på Fredrik.

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund