search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges.

The anatomy of corporate law : a comparative and functional approach / Reinier Kraakman et al. (3. ed. Oxford : Oxford Univ. Press, 2017. 281 s.)

Clevesköld, Lars: Samhället och de unga lagöverträdarna / Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved (6. uppl. Norstedts juridik. 328 s.)

Festskrift till Håkan Hydén / utgivare Reza Banakar, Karl Dahlstrand, Lotti Ryberg Welander (Juristförl. 2018. 820 s.)

Festskrift til Irene Nørgaard / Caroline Adolphsen; Helle Isager; Eva Naur & Anne-Dorte Bruun Nielsen, red. (København : Jurist-og Økonomforbundet: 2017. 410 s.)

Fåmansföretag & skatteplanering / Lennart Andersson, Anna Molin, Kjell Sandström, Ulf Bokelund Svensson (Näsviken : Björn Lundén information. 487 s.)

Gregow, Torkel: Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. : en kommentar / Torkel Gregow,  Gösta Walin (7. uppl. Norstedts juridik. 291 s. Gula biblioteket)

Gustafsson, David: VD-boken : handbok för styrelse och VD (3. uppl. Björn Lundén information, 2018. 261 s.)

Heidbrink, Jakob: Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt (2. uppl. Studentlitteratur. 192 s.)

Kastberg, Patrik: Kommunala ­aktiebolag : en handbok (2. uppl. Jure. 320 s.)

Larfeldt Alvén, Agnes: Vattenverksamhet : den rättsliga regleringen / Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg (Norstedts juridik. 253 s.) 

Lebeck, Carl: Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten (Norstedts juridik, 2018. 464 s.)

Radetzki, Marcus: Praktisk skadeståndsbedömning (4. uppl. Studentlitteratur. 199 s.)

Schiratzki, Johanna: Barnrättens grunder / Johanna Schiratzki  (7. uppl. : Lund : Studentlitteratur. 176 s.)

Skrifter till Jan Rambergs minne / redaktionskommittén Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson (Jure. 258 s.)

Tjernberg, Mats: Fåmansföretag & beskattning (Iustus, 2019. 189 s.)

Trolle Önnerfors, Elsa: Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik / Elsa Trolle Önnerfors, Henrik ­Wenander (2. uppl. Norstedts juridik. 94 s.)

Törnqvist, Tomas: Socialtjänstens insatser för barn och unga : en introduktion / Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom (Norstedts juridik. 329 s.)

Wendleby, Monika: Dataskyddsförordningen GDPR : förstå och tillämpa i praktiken / Monika Wendleby & Dag Wetterberg (2. uppl. Sanoma Utbildning. 528 s.)

50 years of law and IT : the Swedish Law and Informatics Research Institute: 1968–2018 / edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 2018. 444 s. Scandinavian studies in law ; 65)

Annons
Annons