search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Myanmar: IBAHRI fördömer dödsdomar

Den internationella advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut (IBAHRI) fördömer dödsdomarna mot två män för mordet på den burmesiske advokaten och människorättsexperten Ko Ni på Rangoons flygplats i januari 2017.

Rangoons norra distriktsdomstol fann de två männen, Kyi Lin och Aung Win Zaw, skyldiga till att ha avfyrat mordvapnet mot Ko Ni respektive att ha medverkat till mordet. Strafflagen i Myanmar (Burma) föreskriver obligatoriskt dödsstraff för överlagt mord.

IBAHRI:s resolution om av­skaffande av dödsstraffet mot­sätter sig användning av dödsstraffet under alla omständigheter och kräver dess totala avskaffande.

Till dess har IBAHRI uppmanat alla stater att införa ett moratorium för alla dödsdomar.

Kritik mot Venezuela för långdragen rättsprövning

Den internationella advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut (IBAHRI) riktar hård kritik mot Venezuela för landets behandling av domaren María Lourdes Afiuni.

María Lourdes Afiuni i Venezuela anhölls år 2009, sedan hon beslutat om villkorlig frigivning av en misstänkt som suttit häktad i tre års tid utan rättslig prövning. Enligt landets straffprocesslag är maxtiden för häktning två år.

Efter att rättegången flera gånger skjutits upp frigavs María Lourdes Afiuni 2013, men brottsmisstankarna kvarstod. Efter många turer i ärendet inleddes så en mycket snabb process i februari i år. Enligt IBAHRI:s ena ordförande Anne Ramberg är det ställt utom allt tvivel att processen mot María Lourdes Afiuni enbart grundas på att hon tillämpat lagen. Det snabba förfarandet efter alla dröjsmål innebär dessutom att María Lourdes Afiuni berövas möjlighet att förbereda sitt försvar ordentligt.

Magic circle-byrå först att rapportera lönegap

Den Londonbaserade storbyrån Clifford Chance är först ut med att lämna en rapport om lönegapet på byrån baserat på funktionsnedsättning, etnicitet och sexuell läggning. Även delägare ingår i statistiken.

Enligt rapporten är löneskillnaden 35,6 procent mellan heterosexuella och personer med andra sexuella läggningar, medan siffran för anställda med funktionsnedsättningar är 61,9 procent. Lönegapet baserat på etnicitet är 52 procent.

Källa: Law Society Gazette

Finlands Advokatförbund fyller hundra år

Advokatsamfundets systerorganisation i öster, Finlands Advokatförbund/Suomen Asianajajaliitto firar i år sitt hundraårsjubileum. Advokatförbundet grundades år 1919 och fick år 1959 genom lagen om advokater även lagstadgade uppgifter.

Miljörättskonvention behöver kompletteras

Rådet för de europeiska advokatsamfundet, CCBE, har lämnat ett svar på EU-kommissionens remiss av FN:s Århuskonvention om rättstillgänglighet i miljöfrågor, som inom kort ska implementeras inom EU.

Enligt CCBE behöver konventionen kompletteras för att den ska fungera som tänkt. CCBE pekar bland annat på att konventionens regler inte ger tillräcklig ”access to justice” i miljöärenden.

Annons
Annons