search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Hästar i kombination med juridik är det roligaste som finns

Linda Sarja är advokat i Luleå och bland annat specialiserad på hästjuridik, alltså juridiken som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor vid köp och försäljning av hästar. Under vintern medverkade hon i konsumentprogrammet Plus i SVT och talade om juridiken kring hästköp.

Vad är speciellt med just häst­juridiken?

– En häst likställs juridiskt med en vara i och med att det är köplagen och konsumentköplagen som är tillämpliga. Att fastställa fel i häst kan i en del fall vara enkelt om det till exempel framkommer en avvikelse på röntgen, som en lös benbit. Det som därefter kan vara mindre enkelt är att fastställa hur felet påverkar hästen, alternativt om det alls påverkar hästens användningsområde. Precis som vi människor är hästar individer och reagerar olika. En häst med en avvikelse kanske inte alls går att rida på, medan en annan häst med exakt samma avvikelse tävlar på hög nivå. Frågan kan även vara om köparen påverkat hästen felaktigt så att avvikelsen framkommer. Det här är en stor skillnad mot exempelvis en bil som inte startar. Då går det att lämna in bilen på verkstan och få den åtgärdad. Med en häst kan det vara svårare. Även om veterinären kan behandla hästen är det inte säkert att den kan användas till det tänkta användningsområdet.

Hur stort område är egentligen hästjuridiken?

– Av de advokater jag har stött på som motpartsombud verkar vi vara några där hästjuridiken tar större del av tvistemålen. Som område skulle jag säga att tvisterna de senaste tio åren har ökat. Ökningen beror dels på att fler köper och säljer hästar, dels att aveln i dag tycks bedrivas mer inriktat mot tävling. I takt med den ökade aveln på sporthästen blir det enligt min uppfattning fler avvikelser rent fysiologiskt, som bidrar till fler skador.

Vilka uppdrag inom hästjuridiken är svårast?

– Bland de mer utmanande uppdragen är där det inte klart framkommer när skadan har uppkommit: före eller efter riskens övergång. Andra utmanande uppdrag är där de fel som föreligger ses i form av avvikelser i hästens beteende, som exempelvis att den är farlig att rida på eller svår att hantera.

Hur kom du in på detta verksamhetsområde?

– När jag var barn var min dröm att bli advokat men eftersom det var fantastiskt roligt att rida och tävla ville jag hinna arbeta med hästar innan juridikstudierna. Jag gick hippologprogrammet på Flyinge hingstdepå, utbildade mig till hopptränare och arbetade sedan som ridskolechef och tränare. Efter ett antal år kände jag mig klar med hästarna och påbörjade då juriststudierna. För mig var det sedan självklart och även en förmån att få använda mig av mina hästkunskaper i advokatyrket.

Har du några tips till advokatkollegor som vill arbeta med hästjuridik?

– En stor fördel är att kunna häst. Finns inte hästkunskapen sedan innan så ta dig tid att lära dig, jag lovar att du kommer att ha roligt på vägen och möta många intressanta hästmänniskor. Ju bättre du kan häst och hur hästbranschen fungerar, desto bättre kan du företräda klienten. Jag har mött flertalet motpartsombud som rent juridisk är mycket kompetenta men med avsaknad av hästkunskap inte förmått att nå bästa framgång. Alla tvistemål kräver givetvis kännedom i sak men hittills har jag inte upplevt någon tvist där det är så tydligt att klienten drabbas av ombudets avsaknad av (häst)kunskap som i just hästjuridiken.

Annons
Annons