search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Felaktig domarutnämning innebar brott mot artikel 6

Island bröt mot Europakonventionens artikel 6.1 när en fel­aktigt utnämnd domare fick sitta med och döma i ett brottmål. Det fastslår Europadomstolen i ett avgörande.

Island drogs inför Europadomstolen av en man, som dömts i första instans för olovlig körning och drograttfylleri. Domen överklagades och prövades av den nyinrättade andrainstansdomstolen (Landsréttur). Det framkom då att en av de tre domarna utnämnts efter ingripande av justitieministern, i strid mot den fastslagna ordningen där en oberoende expertkommitté fått uppdraget att utse de mest kvalificerade domarna. Den tilltalade begärde att domaren skulle bytas ut, men yrkandet avvisades av domstolen.

Enligt Europadomstolen har den dömde mannen genom detta förvägrats rätten till en rättvis förhandling inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag, enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Domstolen skriver i sin dom att utnämnandet av domaren innebar ett flagrant brott mot gällande regler vid den aktuella tidpunkten.

Europadom­stolen Guðmundur Andri Ástráðsson mot Island