search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Advokaten i tiden

För en tid sedan skickades Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2018 ut till samfundets ledamöter och biträdande jurister.

I år har Advokatens redaktion för första gången producerat två versioner av verksamhetsberättelsen: en fullständig och betydligt mer omfångsrik verksamhetsberättelse i digitalt format anpassad för att läsas på skärm samt en kortfattad, tryckt verksamhetsberättelse som är mer visionär. I den tryckta versionen finns filmer från Advokatsamfundets verksamhet, kopplade via så kallade qr-koder.

Genom att hålla kameran i en smart mobil över koderna kopplas man till olika filmer (i vissa mobiler måste en app för qr-koder först aktiveras). Filmerna kan även ses via samfundets webbplats.

Filmerna beskriver Advokatsamfundets verksamhet, med Advokatdagarna, ett besök på samfundets kansli och intervjuer med ordföranden i styrelsen, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren.

Tanken är att ge möjlighet för advokatkåren och andra intresserade att möta samfundets företrädare, och ta del av större händelser och vardag.

Tom Knutson
Chefredaktör

Annons
Annons