search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 3 2019 Årgång 85
Nr 3 2019 Årgång 85

Fokus

Ändamålen får helga medlen när kärnvärden kringskärs

Advokatsekretessen har länge ansetts som orubblig i rättsstaten Sverige. Men nu hotas den på flera fronter. Och fallet med Allra och en utlånad hårddisk visar med stor tydlighet på svårigheterna att skydda sekretessen i en digital tidsålder.

 

Läs mer

Ledare

Om brott och straff

Nürnbergdomstolen införde bland annat brottet ”brott mot mänskligheten”. De resonemang som låg till grund för domslutet... Läs mer

Gästkrönika

Konsten att skapa prejudikat

Det har alltid varit med viss förväntan som jag har öppnat ett nytt häfte av Nytt Juridiskt Arkiv med rättsfallen från... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

P.S. Chefredaktören har ordet

Advokaten i tiden

I år har Advokatens redaktion för första gången producerat två versioner av verksamhetsberättelsen: en fullständig och betydligt mer omfångsrik verksamhetsberättelse i digitalt format anpassad för att läsas på skärm samt en kortfattad, tryckt verksamhetsberättelse som är mer visionär. I den tryckta versionen finns filmer från Advokatsamfundets verksamhet, kopplade via så kallade qr-koder.

Genom att hålla kameran i en smart mobil över koderna kopplas man till olika filmer (i vissa mobiler måste en app för qr-koder först aktiveras). Filmerna kan även ses via samfundets webbplats.

Filmerna beskriver Advokatsamfundets verksamhet, med Advokatdagarna, ett besök på samfundets kansli och intervjuer med ordföranden i styrelsen, ordföranden i disciplinnämnden och generalsekreteraren.

Tanken är att ge möjlighet för advokatkåren och andra intresserade att möta samfundets företrädare, och ta del av större händelser och vardag.

Tom Knutson
Chefredaktör