search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser Aktuellt

Upptakt för årets Sofior
Den 14 januari 2019 startade den trettonde omgången av Hildas mentorprogram Sofia. Vid det första mötet samlades 19 adepter och 14 mentorer i Advokatsamfundets lokaler för att bland annat bekanta sig med varandra, diskutera förväntningar samt få information om nätverket Hilda och årets upplaga av mentorprogrammet.

Sofia är ett individuellt mentorprogram för kvinnliga jurister som har till syfte att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen. Målet med programmet är att öka motivationen för de medverkande att vilja bli chefer eller delägare samt bidra till den professionella utvecklingen i rollen som nybliven chef eller delägare.

Damberg besökte Advokatsamfundet
Den 19 februari besökte inrikesminister Mikael Damberg Advokatsamfundet för diskussion och informationsutbyte i frågor av vikt för advokaterna. Från Advokatsamfundet medverkade generalsekreterare Anne Ramberg.

Kungen belönade Stefan Lindskog 
Stefan Lindskog, tidigare ordförande i Högsta domstolen och dessförinnan advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund, har belönats med H.M. Konungens medalj, 12:e storleken i kedja. Lindskog fick utmärkelsen för framstående insatser för rättsväsendet.

Generalsekreterare möttes i Stockholm 
Advokatsamfundens generalsekreterare i Finland, Island, Norge och Sverige samlades den 28 januari till möte på Sveriges advokatsamfunds kansli. Generalsekreterarna diskuterade aktuella advokatfrågor i de nordiska länderna.

Nya uppdrag
Advokatfirman Setterwalls har inlett ett samarbete med 17 Nätverket, en intresseorganisation som ska främja kvinnors entreprenörskap och företagande med visionen att lika många kvinnor som män ska äga och driva stora bolag.

Mikael Moreira, Björn Rustare och Peter Sarkia är nya del­ägare i DLA Piper.

Frida Sander är ny delägare i Wigge & Partners.

Tidigare bolagsjuristen Tomas Fjordevik från Swedavia är ny medarbetare på AB Foyen Advokatfirma.

Carl-Johan Allansson har valts in som delägare i advokatbyrån Nordia.

Nicolina Hallerby, Caroline Olausson och Alexandra Jaktelius Ferm är nya del­ägare i advokatbyrån Wesslau Söderqvist.

Annons
Annons