search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Klimat, ekonomi och juridik: ett samspel som bara växer

Årets Nobelpris i ekonomi inspirerade advokatbyrån Mannheimer Swartling och Internationella handelskammaren, ICC, till ett seminarium kring samspelet mellan ekonomi och klimat.

Årets Nobelpris i ekonomi, eller som det egentligen heter Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, delades ut till ekonomerna William Nordhaus och Paul Romer. Pristagarna har konstruerat modeller som visar hur marknadsekonomin växelverkar med klimatet (Nordhaus) respektive kunskapen (Romer).

Nobelpriset inspirerade advokatbyrån Mannheimer Swartling och ICC att bjuda in till ett seminarium för att belysa priset och dess konsekvenser för juridiken, framför allt då miljörätten. Seminariet inleddes av Lars Heikensten från Nobelstiftelsen, som berättade om Nobelprisets och ekonomiprisets historia.

John Hassler, professor i nationalekonomi och tills helt nyligen ledamot av priskommittén för ekonomipriset, presenterade därefter tillsammans med byråns seniorekonom Klas Eklund den forskning som legat till grund för Nobelpriset, innan samtal och diskussioner tog vid.

Advokaterna Therese Strömshed och Joel Mårtensson från Mannheimer Swartlings miljörättsgrupp kunde konstatera att Nordhaus tankegångar redan finns som en del av miljörätten. Bland annat kan miljötillståndsprocessen ses som en praktisk tillämpning av Nordhaus modell, där nyttan av en miljöskadlig verksamhet vägs mot skador såväl i dag som i framtiden.

Therese Strömhed levererade också en framtidsspaning om att miljörätten, som i dag främst fokuserar på bieffekter av produktion, allt mer kommer att riktas in mot vad som faktiskt produceras och vilka effekter de olika varorna har på miljö och klimat.

Seminarium

Samspelet mellan ekonomi och klimat Seminariet arrangerades av Mannheimer Swartling och ICC, och hölls på Internationella handelskammaren i Stockholm den 24 januari.

Annons
Annons