search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Vill leverera rådgivning i världsklass

Anna Ulfsdotter Forssell Anna Ulfsdotter Forssell är en av landets ledande experter inom offentlig upphandling. Efter femton år på advokatbyrån Delphi kastade hon vid årsskiftet loss för att starta en egen byrå.

Varför har du valt att starta en egen advokatbyrå?
– Jag hade kommit till en punkt när jag funderade på hur jag ville fortsätta min karriär. Arbeta kvar till pensionen eller hitta på något annat? Jag har fått flera intressanta erbjudanden under årens lopp men inte fastnat för något. Advokatyrket ville jag absolut inte lämna – det visste jag. Samtidigt ville jag ha en utmaning och forma något nytt. Då bestämde jag mig för att säga upp delägarskapet och starta den nya firman. Det har hittills varit mycket spännande och roligt. Jag har inte ångrat mitt beslut utan det känns väldigt bra att gå till jobbet!

Vilken är byråns strategi?
– Jag vet inte om det går att kalla det en strategi men vad vi vill här – jag är ju inte ensam – är att leverera strategisk upphandlingsrättslig rådgivning i världsklass och samtidigt ha en bra och trevlig arbetsplats. Vi vill vara en jämställd och jämlik arbetsplats med ett inkluderande arbetssätt samt ha en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi hjälps åt och tillsammans levererar vi de bästa råden till våra klienter – allt för att uppnå den bästa offentliga affären.

Du utredde regleringen på upphandlingsområdet i den så kallade Förenklingsutredningen, som nu remissbehandlats. Hur har förslagen tagits emot?
– Vi lämnade över vårt betänkande den 14 juni 2018. Det var ett mycket utmanande, omfattande och lärorikt uppdrag som jag utförde vid sidan av mitt vanliga arbete som advokat. Jag hade två duktiga sekreterare i utredningen, Jonatan Wahlberg och Henrik Grönberg. Vi hade mycket att göra och ett oerhört bra samarbete. Jonatan är nu anställd i den nya firman och ingen är gladare för det än jag. Förslagen är omfattande och remissvaren likaså. Det är smickrande att så många instanser har lagt ner ett så gediget arbete på att formulera kloka och bra underbyggda remissvar. De allra flesta instanser är positiva till våra förslag när det gäller enklare och mer flexibla regler, medan endast vissa är positiva till vårt förslag om processkostnadsansvar såsom till exempel SKL. Flertalet av remissinstanserna kan tänka sig ansökningsavgift vid överprövningar, men storleken på avgiften finns det många synpunkter på. Vi föreslog en ansökningsavgift på 7 500 kr och vissa vill ha högre, vissa lägre och andra vill ha avgift som är avhängig upphandlingens värde. Det ska bli spännande att se vad som händer med förslagen framöver. Nu följer jag allt från läktaren.

Du är också ledamot av Advokatsamfundets styrelse. Varför ville du ta på dig det uppdraget?
– Jag tycker att advokat är det bästa yrket! Stor variation, svåra juridiska frågor och en fin sammanhållning i branschen. Jag vill sprida kunskap och information om advokatyrket och advokatrollen till fler och framför allt bidra till att locka fler unga, duktiga jurister att i första hand välja advokatyrket. För mig står Advokatsamfundet för rättssäkerhet, stabilitet och sammanhållning. Det har gett mig mycket och jag vill genom styrelseuppdraget på något sätt försöka bidra till samfundets viktiga arbete.

Vad ger det att sitta i styrelsen?
– Jag lär mig mycket. Det är stimulerande att i styrelsen få arbeta med kollegor som arbetar inom andra juridiska områden och inse att vi har väldigt mycket gemensamt. Arbetet med remisser är något som jag uppskattar och som jag vet också har stor betydelse i lagstiftningsprocessen.

Vilka är Advokatsamfundets viktigaste uppgifter just nu tycker du?
– Skapa fler kontaktytor gentemot studenterna och de unga juristerna för att på så vis sprida kunskap om det fantastiska advokatyrket! Vi måste trygga framtiden.

Annons
Annons