search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Nya prismodeller efterlyses

Advokattiteln är fortfarande enkvalitetsstämpel. Men advokaterna måste nu börja arbeta målmedvetet med digitaliseringen och ta fram nya pris­modeller, anser bolagsjuristen.

Sara Ribbeklint är före detta advokat, skadechef vid Länsförsäkringar Saks affärsområde Återförsäkring och special samt ordförande i Sveriges bolagsjurister. Affärsområdet är en av marknadsledarna inom professionsansvarsområdet. I sitt arbete är hon ansvarig för skadehanteringen, bland annat för professionsansvarskador för grupper som advokater, revisorer och tekniska konsulter samt transportskador. Inom ramen för detta arbete samarbetar hon framför allt med processadvokater, som företräder försäkringsbolagets kunder. Här står varumärket advokat fortsatt starkt.

– Vi skulle aldrig anlita någon utanför vår egen organisation, för att driva en process, som inte är advokat. Det krävs en omfattande ombudserfarenhet, och hitintills har i alla fall jag inte noterat några aktörer som valt att lämna ifrån sig titeln för att arbeta med processer, säger Sara Ribbeklint.

För just processer sluter Länsförsäkringar avtal inte med advokatbyråer, utan med enskilda advokater.

– Det är personliga erfarenheter och personliga kvalifikationer som gör om vi väljer att anlita en viss advokat eller inte i en tvist. De ansvarstvister vi hanterar är väldigt komplex och känslig materia, och vi vet att det är viktigt för våra kunder att få den trygghet och den service som det innebär att ha advokater som inte har så lång uppstartssträcka i de ärendena. Det är även viktigt för våra kunder att få en effektiv och prisvärd hantering av skadorna, eftersom de annars riskerar att få en negativ påverkan på sina premier, förklarar Sara Ribbeklint.

På en del områden spelar dock andra faktorer än den enskilda advokatens kompetens större roll.

– Om jag behöver anlita någon för att skriva avtal eller revidera ett standardavtal, då skulle jag tänka att samarbetet är viktigare än att det är just den absolut bästa advokaten på marknaden, säger Ribbeklint, som pekar på just samarbete och tillgänglighet som viktiga punkter.

Det är också här, i den mindre kvalificerade juridiken, som Sara Ribbeklint tror att nya aktörer som Fondia och Avtal24 har sin nisch framöver, inte minst för att de kan agera flexibelt.

– De har möjlighet att sy ihop paketlösningar med till exempel procent på transaktionen om den väl går igenom som ersättning, vilket kan vara otroligt viktigt för exempelvis nystartade bolag. Jag tror att det finns ett behov på marknaden i dag som det blir svårare och svårare för advokatbyråer att täcka, säger hon, och pekar också på behovet av att snabbt kunna ta in konsulter vid en juridisk avdelning.

Triggar inte effektivitet
Sara Ribbeklint ser att det finns stora skillnader mellan olika advokatbyråer i hur långt digitaliseringen nått.


– För den som startar upp en byrå från grunden är ju detta investeringar som man kanske inte klarar av att göra år ett. Å andra sidan ser vi aktörer som exempelvis Synch som har satsat extra hårt på just digitalisering och att kunna vara i framkant i dessa frågor, säger Sara Ribbeklint, som tror att det kan vara lättare att få enighet om stora investeringar i en nybildad mindre byrå där delägarna drar åt samma håll, än inom befintliga advokatbyråer.

– Långsiktiga investeringar är ju inget som advokatbyråer traditionellt brukar ägna sig åt. Delägarna vill ju få ut sin vinst varje år, konstaterar Ribbeklint.

Digitaliseringen kan förstås innebära ökad effektivitet och besparingar för köparen av juridik, konstaterar Sara Ribbeklint. Samtidigt upplever hon att det finns ett inbyggt problem i advokatbranschens tradition av timdebitering när det gäller att bli effektivare. Det kan helt enkelt löna sig att arbeta långsamt och ineffektivt.

För bolagsjuristen som köpare av juristtjänster är tiden som lagts ner egentligen ganska oväsentlig, påpekar Sara Ribbeklint.

– Jag är väl medveten om att det kräver eftertanke och tid att skriva inlagor av hög kvalitet. Så det är inte heller så att vi är gladare ju lägre kostnader det är. Det viktiga är att det finns en balans där.

Bland de advokater som Sara Ribbeklint handlar upp är timdebitering fortfarande den dominerande ersättningsmodellen, kanske för att just processer kan vara svåra att förutsäga tidsåtgången i.

– Vi har försökt att gå mer och mer mot processbudgetar, för att på det sättet få en bättre kontroll över hur mycket pengar en process kostar. Men där märker vi ett stort motstånd från de advokater vi jobbar med, säger Ribbeklint, och fortsätter med en uppmaning till advokaterna:

– Jag skulle verkligen uppskatta om advokatbyråerna drev på detta, upprättade processbudgetar och pratade om dem, så att det inte kommer som en överraskning när fakturan ska betalas.

Etiska regler en fördel
Vad står då på Sara Ribbeklints önskelista för framtiden på området juridiska tjänster?

– Jag skulle önska både att branschen jobbade mer aktivt med jämställdhetsfrågor och att man tog de signaler om sexuella trakasserier som finns på allvar. Jag vet att det finns grund för dessa signaler efter min egen tid i branschen, säger Sara Ribbeklint, som också välkomnar den växande diskussionen om medarbetarnas möjligheter till balans i livet.

– För Länsförsäkringar är hållbarhetsfrågor mycket viktiga och det är därför även viktigt att anlita leverantörer som arbetar aktivt med dessa frågor.

Advokatbyråerna behöver dessutom ta digitaliseringen på allvar, och utnyttja den för att pressa priserna på enklare juridik.

– Köparna i dag av tjänster blir allt mer medvetna och har kommit mycket längre i sin digitala utveckling på den egna arbetsplatsen. Det blir allt mindre acceptabelt om man inte kan få motsvarande leverans från sina advokater, fastslår Sara Ribbeklint.

Nya ersättningsmodeller är ett annat önskamål.

– Jag struntar egentligen i om någon lagt hundra timmar eller tio timmar på en inlaga. Jag vill att den ska hålla en viss kvalitet och att arvodet ska vara skäligt. Annars blir jag missnöjd. Oavsett vad som fallerar, säger Ribbeklint.

Sara Ribbeklint är övertygad om att hennes önskemål delas av många andra bolagsjurister, och att det är viktigt för advokatbyråernas framtid att man tar dem till sig. Annars kommer andra aktörer att börja leverera åtminstone vissa delar av juridiken, menar Ribbenklint.

Advokaterna har dock en stor konkurrensfördel i sina etiska regler och den tillsyn som är kopplad till dem.

– Just jävsfrågor och att jag som köpare inte behöver fundera kring om någon sitter på två stolar eller så, det har ett fortsatt väldigt stort värde för inköparna. Det unika med advokater är att köparen aldrig behöver känna sig orolig för etiken. Det måste advokatkåren värna om, säger Sara Ribbeklint. 

Ulrika Öster

Annons
Annons