search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Kubansk delegation besökte ILAC och Advokatsamfundet

Intresset för det svenska rättssystemet var stort från den kubanska delegation som besökte Sverige, inbjudna av ILAC och Advokatsamfundet. Kuba står nu inför att införa en ny konstitution vilket får stor inverkan på juridiken.

– Kuba försöker hänga med i globaliseringen och öppna för investeringar från utlandet. Reformerna med att decentralisera ekonomin kom igång 2011 och har fortsatt med stigande takt, säger Shane Quinn, Director of Programmes, ILAC.

ILAC:s arbete i Kuba kom igång 2012 genom det brasilianska advokatsamfundet och senare med IBA, International Bar Association. De sistnämnda hade ett samförståndsavtal med den kubanska advokatorganisationen ONBC, som ville skapa en utbildning för advokater och domare i ämnen som skiljeförfarande, immateriella rättigheter och internationell handel. IBA behövde en partner, stöd och finansiering, och ILAC gick in med egen finansiering 2016. Sedan utökades programmet, bland annat genom samarbete med Sveriges advokatsamfund. Sedan 2018 och fram till 2020 har Kubaprogrammet Sida-stöd, men Shane Quinn menar att det krävs mer för att komma till punkt med viktiga reformer:

– Man måste acceptera att arbetet med en rättsstatsreform tar tid. Nu har vi jobbat i Kuba i sex år. Det tar tid att bygga upp tillit och komma igång med konkreta samarbeten. Vi tecknade samförståndsavtal med ONBC 2017, med UNJC och högsta domstolen under 2018. Att en kubansk delegation nu besöker Sverige är den första aktiviteten som äger rum här, säger Shane Quinn.

Han tillägger att när man ska bygga upp partnerskap är rule of law en gemensam punkt, alla har olika definitioner men kan enas om principer såsom transparens, rättsligt ansvar, legalitetsprincipen och tillgång till information.

– Vi kan inte bestämma hur ett lands system ska fungera, vi kan bara stödja och bidra med expertis och erfarenheter och ha ett utbyte av lärande. Exempelvis är internationella investeringar ännu begränsade i Kuba och det finns ett behov att lära sig mer om internationella handelsfrågor. De ekonomiska reformerna innebär utmaningar för landets advokatkår då begrepp som CSR, corporate governance etcetera är helt nya. Allt fokus för den kubanska regeringen ligger just nu på att hantera ekonomiska reformer och att låta den grundläggande lagstiftningen stödja detta. Kan vi bidra till det har vi lyckats, säger Shane Quinn.

Handel driver utveckling
Även om den entreprenöriella utvecklingen ännu är begränsad i Kuba så sker det mer än för tio år sedan.

– Det finns studier som visar att ju mer rättsstatligt ett land är, desto högre välstånd och tillväxt har det. Den som kan ha tillit till systemen och kan få sin rätt tillgodosedd vågar ta risker. Satsningar på handel kommer sannolikt att leda till ett bättre rättssystem i Kuba eftersom handel är pådrivare till tillväxt, välstånd och ett mer fungerande samhälle, säger Jan Frydman, tillförordnad chef för internationella frågor hos Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet engagerar sig i rättsstatsfrågor.

– Vi driver inga egna projekt utan stödjer indirekt genom internationella organisationer som vi är medlemmar i. Ett sådant exempel är ILAC:s arbete på Kuba. Det ger möjlighet att sprida den erfarenhet vi har från Sverige, och kan den bidra till att understödja utvecklingen till en demokratisk rättsstat är det ju utmärkt, säger Jan Frydman.

– Den konstitutionella processen är viktig. Det blir intressant att se hur stort deltagandet blir i valet den 24 februari och vad det kommer att innebära för landet, ekonomin, välmåendet. Rättsväsendet blir tydligare med den nya konstitutionen, det är en konkret utveckling. Det finns mycket energi i landet, speciellt inom advokatkåren ser man möjlighet att lyfta sin roll. Det är ett steg i rätt riktning, säger Shane Quinn. 

ILAC

ILAC, International Legal Assistance Consortium, är en svensk ideell organisation som genom sitt medlemskap samlar bred juridisk expertis och kompetenser från hela världen för att hjälpa till att bygga upp rättssystem i länder som befinner sig i konflikt, efter konflikt eller i övergång till fred och demokrati. Organisationen arbetar exempelvis för att bidra till oberoende domstolar, transparens i beslutsprocesser, utbildning av domare och jurister. Detta ska skiljas från det arbete för mänskliga rättigheter som andra organisationer arbetar med.

Eva Ekholm

Annons
Annons