search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Ny konstitution införs på Kuba

Reformer av såväl ekonomiska system som rättsväsende, det är vad som väntar när Kuba inom kort inför en ny konstitution. För landets advokatkår pågår intensiv fortbildning.

Den 24 februari, efter denna tidnings pressläggning, hölls en folkomröstning i Kuba om en ny konstitution. Detta är den viktigaste händelsen juridiskt, politiskt och socialt sedan konstitutionen senast ändrades 1976, enligt den kubanska delegation som besökte ILAC och Advokatsamfundet (se s. 18). Konstitutionen med dess lagar kommer att avgöra framtiden för landet under lång tid.

Arbetet med den nya konstitutionen påbörjades 2013. Kommittén som har arbetat med frågan består av jurister, parlamentsledamöter samt övriga specialister från olika delar av det kubanska samhället. I arbetet har kommittén tittat på historiska konstitutioner i Kuba och konstitutioner världen över.

– Propositionen för konstitutionen presenterades först i parlamentet och efter ett flertal analyser och diskussioner blev den antagen och godkänd. Därefter har den sänts ut på remiss till befolkningen. Det har bland annat anordnats 136 000 möten på olika arbetsplatser, i samhällen, hos revolutionskommittéerna, CDR. Åttio procent av befolkningen har engagerat sig genom exempelvis debattinlägg och förslag till propositionen, fler än 666 000 ändringar föreslogs, berättar Félix Antonio Jardinez Leyva, vice ordförande för UNJC.

Efter remissförfarandet skrevs konstitutionen om och parlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande. Den 24 februari hölls en nationell folkomröstning, där den kubanska befolkningen kunde godkänna eller underkänna konstitutionen.

– Vi är övertygade om att vårt folk kommer att godkänna den i sin helhet. Målsättningen är att vår nya konstitution ska svara mot medborgarnas behov och intressen, allt inom vårt socialistiska system, säger Félix Antonio Jardinez Leyva.

Rättsväsendet och dess utmaningar
Kuba tillämpar habeas corpus. Garantier till försvar för den som befinner sig inför rätten står inskrivet i strafflagen. Medborgaren har också rätt att kräva information från staten.

– Den nya konstitutionen kommer att innebära reformer när det gäller rättssystemet, bland annat med utvidgning av de nämnda rättigheterna. Ett femtiotal nya lagar eller signifikanta ändringar av lagar kommer att införas. Kuba har ingen författningsdom­stol och med koppling till den nya konstitutionen har domarna en viktig roll och ett stort ansvar. De ska se till att konstitutionen följs och att rättssäkerheten respekteras, säger Fernando de Jesús Echerri Ferrandiz, chef för juridiska institutionen och lektor vid Universidad Central ”Marta Abreu” de Las Villas.

Alla jurister, oavsett yrkesinriktning, står inskrivna i det centrala nationella registret UNJC. Advokater i Kuba arbetar inte enskilt; för att kunna arbeta som advokat måste man gå med i något av de kollektiva advokat­kontoren. Advokaterna representerar både fysiska och juridiska personer. Det finns exempelvis advokatkontor som representerar både kubanska och internationella företag och organisationer med anläggningar i Kuba.

– Som advokater ska vi respektera principerna för vår yrkeskår, respektera lagen och lojaliteteten mot klienten, som ska få kontinuerlig information och en korrekt juridisk representation. Med de nya lagarna som kommer nu måste vi fortbilda oss om grundläggande, civila, politiska och juridiska rättigheter, straff- och arbetsrätt. Vi ska också delta i UNJC:s aktiviteter, säger Lydia Nieves Guevara Ramirez, juridisk rådgivare vid CONABI – International Consultants and Lawyers.

– Advokater och jurister har goda arbetsvillkor, med bra löneutveckling. Det finns god fortbildning och välutrustade bibliotek som ger tillgång till mycket information, nationell och internationell. ONBC finns över hela landet och erbjuder de bästa möjliga villkoren för att kunna utvecklas. Även jurister erbjuds bland annat fortbildning genom det juristsamfund som finns spritt i landet. Liksom min kollega vill jag framhålla sekretessen och arbetet gentemot klienterna. Advokater och jurister ska stötta befolkningen och försvara deras rättigheter samt stötta regeringen och myndigheterna i allt när det gäller den kubanska lagstiftningen, säger ­Félix Antonio Jardinez Leyva.

Även om ekonomin reformeras i samband med den nya konstitutionen så är det fortfarande en statlig socialistisk ekonomi. Men utländska investeringar stimuleras.

– I provinsen Artemisa har en skattefri utvecklingszon skapats för utländska investeringar. Det ska ge möjlighet för utländska investerare att investera i Kuba och få en säker marknad. Den nya lagstiftningen beträffande utländska investeringar gör också att de kubanska företagen kan expandera marknaden till andra länder. För första gången i landet respekterar vi privat ägande hos de entreprenörer som inte arbetar inom den statliga sektorn, utan oberoende inom olika föreningar och kooperativ för små och medelstora företag, det är något nytt hos oss inom den kubanska ekonomin, säger Sergio Luis Díaz Trujillo, chef för justitiedirektoratet i provinsen Artemisa.

Félix Antonio Jardinez Leyva understryker att den kubanska ekonomin utvecklas trots den blockad som USA har satt in mot Kuba:

– De försöker på alla sätt att kväva vår ekonomi, men Kuba bedriver handel med andra länder i världen som inte har tillåtit att vår ekonomi ska hindras från att utvecklas. Det här kommer att stärkas med den nya konstitutionen, den kommer att hjälpa de socialistiska företagen och andra ekonomiska aktörer att utvecklas, även utländska investeringar i landet kommer att främjas.

Den kubanska delegationen tackar Sverige för besöket och mottagandet.

– Sverige är ett underbart land och en vän till Kuba som vi bryr oss mycket om och respekterar. Utbytet med Sverige är väldigt positivt, det stärker relationerna mellan våra juridiska institutioner, och med den svenska befolkningen. Vi vill gärna se motsvarande svenska besök i Kuba så att vi kan fortsätta utbytet. 

Deltagare i den kubanska delegationen

  • Fernando de Jesús Echerri Ferrandiz, chef för juridiska institutionen samt lektor vid Universidad Central ”Marta Abreu” de Las Villas.
  • Félix Antonio Jardinez Leyva, vice ordförande för UNJC.
  • Sergio Luis Díaz Trujillo, chef för justitiedirektoratet i provinsen ­Artemisa.
  • Lydia Nieves Guevara Ramirez, juridisk rådgivare vid CONABI – International Consultants and Lawyers.

 

Kubanska organisationer för jurister

  • UNJC, Unión Nacional de Juristas de Cuba: alla som har gått en juridisk utbildning är anslutna hit, oavsett vilken yrkesinriktning de väljer.
  • ONBC, Organización Nacional de Bufetes Colectivos: alla advokater är anslutna hit, en ungefärlig motsvarighet till Sveriges advokatsamfund. Det är en organisation för advokatbyråer, individer är medlemmar men de måste arbeta på en firma.

 

Utmaningar för kubanska rättsstaten

Kuba reformerar rättsväsendet, bland annat i samarbete med ILAC, och det finns mycket att göra. Även om landet gradvis öppnar upp sig ekonomiskt så finns det fortfarande stora brister i att göra rättsväsendet oberoende enligt internationell standard. Det blir den största utmaningen för domar- och advokatkåren när den nya konstitutionen antas. Det finns ett pågående nationellt samtal om medborgarnas rättigheter och garantier i enlighet med den nya riktningen som landet vill ta, men frågan är om denna process räcker för en starkare rättsstat i Kuba.

Eva Ekholm

Annons
Annons