search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Diskriminerande databas väcker kritik

EU-medborgare som också har medborgarskap i ett land utanför EU ska ingå i en planerad databas över tredjelandsmedborgare dömda för brott. Planerna får hård kritik från flera håll, men Europaparlamentets utskott har redan sagt ja.

I januari godkände Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) planerna på en ny EU-gemensam databas över personer utan EU-medborgarskap som dömts för brott.

Databasen, Ecris-TCN, syftar till att identifiera och möjliggöra utbyte av information om domar mot tredjelandsmedborgare i de olika EU-länderna. Data som laddas upp i Ecris-TCN kommer att vara tillgänglig för rättsliga myndigheter i andra medlemsstater, samt Eurojust, Europol och EPPO.

Efter förhandlingar mellan Europaparlamentet och EU:s medlemsländer ska även EU-medborgare som också har medborgarskap i ett land utanför EU ingå i databasen, vilket har upprört många.

Bland dem som kritiserat förslaget finns FN:s särskilda rapportör mot rasism, Tendayi Achiume. Enligt henne är uppdelningen mellan personer med ett eller dubbelt medborgarskap oförenligt med förbudet mot diskriminering som finns i internationell människorättslagstiftning.

Även Meijerskommittén, en expertkommitté i frågor gällande europeisk invandrings-, flykting- och straffrätt, menar att en sådan här lagstiftning diskriminerar EU-medborgare med invandrarbakgrund och därmed bryter mot EU:s rättighetsstadga.

Vänsterpartiets ledamot i utskottet Malin Björk röstade nej till förslaget. Hon säger i ett pressmeddelande att lagförslaget innebär att EU ”mig veterligen, för första gången vill göra skillnad på medborgare och medborgare. Människor med dubbelt medborgarskap utmålas som ett större hot än medborgare med bara ett medborgarskap. Det är faktiskt rent ut rasistiskt”.

Förslaget om Ecris-TCN beräknas bli föremål för omröstning i Europaparlamentet i februari eller mars. Godkänns det då blir förslaget en ny EU-lag. 

Ecris-TCN

Den 29 juni 2017 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett förslag till förordning om inrättande av ett centraliserat system för att identifiera vilka medlemsstater som har uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer. Planerna innebär en utveckling av Ecris-systemet, som tillåter EU-länder att utbyta information om fällande domar. Syftet är att förbättra utbytet av uppgifter om tredjelandsmedborgare och om EU-medborgare som också är medborgare i ett tredjeland.

Ulrika Öster

Annons
Annons