search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Subtila känslouttryck dominerar i rättssalen

Försvarsadvokater visar känslor och förmedlar lojalitet till klienterna i rättssalen, men på ett subtilt sätt och inom vissa givna ramar. Det fann sociologen Lisa Flower, som observerat mer än 50 brottmålsrättegångar för sin doktorsavhandling.

– Den första känslan vid rättegångarna var ”vad har jag gett mig in på? Det händer ju ingenting”, berättade Lisa Flower, som presenterade sin forskning vid ett lunchseminarium på Advokatsamfundet den 23 januari.

Lisa Flower är verksam vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. I oktober 2018 disputerade hon med sin avhandling ”Lojalitetsarbete: För­svarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar”. Studien bygger på observationer vid mer än 50 rättegångar i brottmål och intervjuer med 18 försvarsadvokater.

Undan för undan blev det tydligt för Lisa Flower att det visst händer saker i samspelet mellan advokaten och klienten, och mellan advokaten och övriga aktörer i rättssalen. Känslorna uttrycks dock inom ramen för det oskrivna regelverk eller, med sociologens ord, den emotionsregim som gäller i en svensk rättssal. Det är ett regelverk som sätter rationaliteten i centrum, påpekade Lisa Flower.

– Målet är att försöka hålla isär rationalitet och emotionalitet. Vi vill gärna kunna tänka att besluten i en rättssal fattas utifrån fakta, rationalitet. Det innebär att emotionsregimen försöker dämpa ner känslornas roll, sa Lisa Flower.

Samtidigt är det förstås så att alla har känslor hela tiden, advokater liksom domare.

– Då gäller det att anpassa dem till situationen och till den roll man spelar i den, fastslog Lisa Flower.

Sammantaget innebär detta att de känslor som uttrycks i rättssalen blir subtila och nedtonade, vilket förklarar att det tog tid för Lisa Flower att över huvud taget få syn på dem.

Efter hand blev det dock tydligt för Lisa att advokater använder en rad strategier för att hantera sina känslor och att vissa mönster upprepades.

Ett sätt att anpassa sig och att undvika att minska trovärdigheten hos den egna klienten är att ibland inte visa några känslor alls. Lisa Flower såg många exempel på detta, och kallar fenomenet för ”stoneface”.

Stenansiktet kom till exempel väl till pass när målsäganden eller vittnen lämnade uppgifter som underminerade den tilltalades berättelse ordentligt, eller när den tilltalade sa emot sig själv.

– Ingenting kan förmedla väldigt mycket. Advokatens stenansikte förmedlar lojalitet och att advokaten står på klientens sida, sa Lisa Flower, som menade att bristen på förvåning eller någon annan reaktion här är ett sätt att underminera det påstående som kan vara till klientens nackdel.

Rättssalens emotionsregim gör att även lämpliga känslor visas subtilt och kontrollerat, berättade Lisa Flowers. När försvararen är djupt upprörd kan det exempelvis märkas genom att han eller hon sitter mer rak i ryggen och pratar lite högre.

För rättens professionella aktörer är spelreglerna välkända och funktionella. Klienter som aldrig besökt en svensk rättegång, men upplevt amerikanska processer i film och TV kan dock bli överraskade av den lugna tonen. Risken finns att klienten uppfattar att advokaten inte är lojal eller att han är oengagerad.

– Klienterna förväntar sig en aggressiv och hård Rambo som försvarare. Men de får Bambi. Det är klart att de kan bli besvikna då, sa Lisa Flower.

Men skenet bedrar. Efter mer än 50 rättegångar och 18 intervjuer med försvarsadvokater betraktade Lisa Flower svenska försvarare mer som Rambo-Bambi.

– Ni är som Rambo, men inom de spelregler som gäller. Det går att vara både envis och aggressiv, men det ska göras på rätt sätt, sa hon, och fortsatte:

– Det är väldigt viktigt att förklara för klienterna att det inte kommer att bli som i tv, att du inte kommer att hoppa upp och skrika ”objection!”. Annars finns en risk att de känner att de inte får en rättvis rättegång, avslutade Lisa Flower. 

Lojalitetsarbete: Försvars­advokaters emotionella samspel i svenska rättssalar

Lunchseminarium med Lisa ­Flower den 23 januari arrangerat av nätverket Hilda och projektet Advokat i framtiden i Advokat­samfundets hörsal.

Ulrika Öster

Annons
Annons