search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Organiserad brottslighet bakom trafficking hot mot demokratier

Människohandel, trafficking, skapar stora vinster som kriminella grupper kan använda för att skaffa makt i sina respektive länder. På längre sikt kan vinsterna från människohandeln komma att försvaga demokratin, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Sofia Jonsson har i sin avhandling undersökt vilka faktorer som bidrar till att sextrafficking är vanligare i vissa länder än i andra och funnit att graden av korruption i landet spelar stor roll för framväxten av männi­skohandel. Med växande sextrafficking följer ökade vinster för den organiserade brottsligheten, pengar som i sin tur används för att kunna korrumpera både tjänstemän och politiker.

Sofia Jonsson har också ut­forskat vad som händer med graden av demokrati i stater där kriminella aktörer etablerat sig i samhället, som i exempelvis Brasilien, Mexiko och Guinea-Bissau.

Studien visar ett samband mellan förekomsten av organiserad brottslighet och en ökad korruption av politiker.

Annons
Annons