search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet ger 100 000 till juridisk hjälp för flyktingar

Advokatsamfundets styrelse har beslutat att stödja organisationen European Lawyers in Lesvos med 100 000 kronor. Bidraget ska användas för organisationens arbete med att ge kostnadsfri advokathjälp till asylsökande på den grekiska ön.

European Lawyers in Lesvos har sedan 2016 givit advokathjälp till mer än 8 500 asylsökande på ön, därav över 400 ensamkommande minderåriga. För närvarande finns över 9 000 asylsökande på Lesbos. De flesta har flytt från Syrien, Afghanistan eller Irak. Advokatsamfundets donation finansieras genom Advokatsamfundets fond för pro bono-arbete. Fonden består av avsättningar à 100 000 kr som görs för vars och ens räkning som har mottagit Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.

– Jag är mycket glad att Advokatsamfundet på detta sätt kan bidra till att bistå några av alla de asylsökande som är i desperat behov av hjälp och stöd. Advokatsamfundet finner det angeläget att stödja upp­rätthållandet av rättsstatliga principer och skyddet för mänskliga rättigheter också i en extrem situation i Europa, som omfattar några av världens mest utsatta just nu. Genom detta projekt ges de möjlighet till juridiskt biträde för att så långt möjligt kunna ges en rättssäker prövning av sin sak, säger Anne Ramberg.

European Lawyers in Lesvos

European Lawyers in Lesvos är en europeisk frivilligorganisation grundad av Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) och tyska advokatsamfundet. Organisationen ger advokathjälp pro bono till asylsökande på den grekiska ön Lesbos.

Annons
Annons